O altă modificare legislativă adoptată la sfârşitul anului trecut de către Guvern printr-o ordonanţă de urgenţă, cea privind învăţământul dual, aşteaptă aprobarea Parlamentului. Potrivit acesteia, Ministerul Educației va înființa școli, dar și clase cu profil tehnic, în toate zonele țării în care va exista cerință din partea companiilor private care doresc școlarizarea unor specialiști, indiferent de domeniul de activitate.

Învățământul dual, așa cum este numit în OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, proiect depus în dezbatere publică la Camera Deputaților de fostul Executiv, presupune, practic, ca absolvenții de gimnaziu să poată obține o calificare profesională, dar să își poată continua și studiile liceale, dacă vor.

Clasele separate cu profil tehnic sau unitățile special cu un profil profesional anume vor fi create în spațiile Ministerului Educației din toată țara numai la cererea și ajutorul dat de societățile comerciale care vor să își formeze viitorii angajați.

Statul pune la bătaie spațiile de învățământ necesare, iar firmele trebuie să acopere toate celelalte costuri:

  • burse și premii oferite elevilor;
  • decontarea cheltuielilor legate de transport și eventual cazare și masă, pentru elevii care nu sunt din localitatea respectivă;
  • echipamente de lucru/protecție;
  • salariile și formarea cadrelor didactice/formatorilor elevilor;
  • cheltuieli legate de asigurări/rechizite/softuri/materii prime/investiții.

În schimb, companiile care încheie astfel de contracte cu elevii pe care îi vor angaja ulterior, vor beneficia de facilități fiscale din partea statului.

Art. 32, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ, pot beneficia de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de sat, bugetului asigurrăilor sociale, bugetului fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevedrilor legale.”

Școlile special create cu clase cu profil tehnic vor fi înființate dacă au cel puțin 100 de elevi, iar clasele cu profil tehnic din unitățile de învățământ obișnuite vor avea cel puțin 20 de elevi și cel mult 30.

Art. 63 – După alineatul (1), după lit. e) se introduc trei noi litere, cu următorul cuprins:

„e1) învățământul dual profesional și tehnic: clasa cuprinde în medie 25 elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30;

e2) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 10 elevi și maximum 15 elevi;

e3) clasele din învățământul profesional și tehnic dual pot fi constituite din maximum trei grupe cu calificări diferite.”

Programele de pregătire profesională în învățământul dual vor cuprinde toți absolvenții de gimnaziu care doresc să urmeze cursurile, până la vârsta de 26 de ani. Ei pot opta și pentru continuarea studiilor liceale, în funcție de posibilitățile unității de învățământ. La clasele sau specializările cu înscrieri peste numărul alocat se pot organiza probe de admitere teoretice și practice, conform procedurilor stabilite prin contract între unitățile de învățământ și operatorii economici respectivi.

După absolvire, elevii vor deține certificate de calificare profesională conforme cu nivelurile Cadrului Național al Calificărilor din România și Europass.

Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 81/2016, iniţiată de fostul guvern Cioloș, a fost pus în dezbatere publică la Camera Deputaților, prima cameră sesizată, după discuțiile și întâlnirile cu peste 800 de operatori economici și asociații profesionale, care au fost de acord cu înființarea acestui tip de învățământ.

Ai nevoie de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here