În continuarea unei discuţii anterioare despre contestarea actelor administrative fiscale, vă propunem să vedem care este regimul intervenienţilor, în reglementările civile şi fiscale.

Codul de procedură fiscală, prin Art. 212 dispune că în soluţionarea contestaţiei organul de soluţionare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei. Contestatorul va fi ascultat înainte de introducerea altor persoane.

Sunt introduse din oficiu, în procedura de soluţionare, persoanele care participă la realizarea venitului şi nu au înaintat contestaţie.
Persoanei introduse în procedura de contestaţie i se vor comunica toate cererile şi declaraţiile celorlalte părţi. Această persoană are drepturile şi obligaţiile părţilor rezultate din raportul de drept fiscal ce formează obiectul contestaţiei şi are dreptul să înainteze propriile sale cereri.

fis1
Sursa foto: Lege5 Online


Intervenţia forţată la solicitarea contestatorului
se poate depune la organul competent de soluţionare până la emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei.
Instrucţiunile de aplicare, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 450/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 236 din 24/04/2013, dau clarificări privind intervenţia voluntară ca fiind forma de participare la cerere, în soluţionarea contestaţiilor, a terţilor ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei.

Intervenţia voluntară
se face la cererea unei terţe persoane care urmăreşte realizarea unui interes propriu.
Intervenţia se poate depune la organul competent de soluţionare până la emiterea deciziei de soluţionare a contestaţiei. Organul de soluţionare competent se va pronunţa asupra admisibilităţii cererii, urmând a fi înştiinţat intervenientul printr-o adresă.

Intervenţia principală şi accesorie
. Potrivit Instrucţiunilor citate, atunci când intervenţia urmăreşte realizarea sau conservarea unor interese de natură juridică fiscală proprii, aceasta are caracter principal. Vorbim despre o intervenţie accesorie atunci când intervenţia este făcută pentru apărarea dreptului uneia dintre părţi.
Atât în cazul intervenţiei cu caracter principal, cât şi în cazul intervenţiei cu caracter accesoriu, cererea de intervenţie trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute pentru forma şi conţinutul contestaţiei, iar asupra cererii de intervenţie principală organele competente de soluţionare se vor pronunţa prin decizie.
În reglementarea privind soluţionara contestaţiilor la acte administrative fiscale sunt aplicabile dispoziţiile Codului de procedură civilă referitoare la intervenţia forţată şi voluntară.
Astfel, în art. 61 şi urm. din Codul de procedură civilă, secţiunea privitoare la alte persoane care pot lua parte la judecată, intervenţia voluntară are caracter principal atunci intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta. Intervenţia este accesorie, când sprijină numai apărarea uneia dintre părţi.

Cererea de intervenţie principală va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată. Cererea poate fi făcută numai în faţa primei instanţe, înainte de închiderea dezbaterilor în fond, iar cu acordul expres al părţilor, intervenţia principală se poate face şi în instanţa de apel.

Cererea de intervenţie accesorie va fi făcută în scris, până la închiderea dezbaterilor, în tot cursul judecăţii, chiar şi în căile extraordinare de atac.

fis2
Sursa foto: Lege5 Online

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here