Comisia Europeană a prezentat astăzi un pachet de măsuri pentru a sprijini antreprenoriatul şi întreprinderile responsabile. Responsabilizarea întreprinderilor determină o creştere economică mai puternică şi mai sustenabilă. De asemenea, iniţiativa privind antreprenoriatul social va contribui la valorificarea potenţialului neexploatat al acestui sector emergent.

Comisia a stabilit o strategie privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, pentru a genera un nivel mai ridicat de încredere în întreprinderi în rândul consumatorilor şi pentru a spori contribuţia întreprinderilor la bunăstarea societăţii.

În acelaşi timp, Comisia propune creşterea gradului de transparenţă şi promovarea creării de întreprinderi sustenabile în rândul multinaţionalelor. Întreprinderile miniere şi forestiere vor trebui să fie mai deschise în privinţa impozitelor, redevenţelor şi primelor plătite în întreaga lume.

Nu în ultimul rând, Comisia propune simplificarea normelor contabile aplicabile IMM-urilor, ceea ce le-ar putea permite acestora să economisească până la 1,7 miliarde EUR pe an. Astfel, s-ar reduce obligaţiile de raportare împovărătoare ale întreprinderilor cotate, inclusiv ale IMM-urilor, contribuind astfel la o mai mare reducere a costurilor.

Care sunt principalele elemente ale pachetului? 

1. Încurajarea întreprinderilor responsabile

 Pentru a spori gradul de transparenţă în privinţa sumelor plătite guvernelor din întreaga lume de industriile extractive şi de exploatare forestieră, Comisia a propus introducerea unui sistem de raportare pentru fiecare ţară în parte (CBCR). Acest sistem se va aplica marilor întreprinderi private din UE sau întreprinderilor cotate din UE care îşi desfăşoară activitatea în sectorul petrolier, în sectorul gazelor, în sectorul minier şi în sectorul exploatării forestiere. Raportarea impozitelor, a redevenţelor şi a primelor pe care o întreprindere multinaţională le plăteşte unui guvern gazdă va indica impactul financiar al întreprinderii respective în ţările gazdă. Această abordare mai transparentă ar încuraja crearea unor întreprinderi mai sustenabile.

De asemenea, Comisia propune revizuirea atât a Directivei privind transparenţa (2004/109/CE), pentru a cuprinde întreprinderile cotate, cât şi a directivelor contabile (78/660/CEE şi 83/349/CEE), pentru a cuprinde marile întreprinderi necotate.

În plus, revizuirea propusă a Directivei privind transparenţa ar împiedica investitorii să deţină în secret controlul asupra unei întreprinderi cotate la bursă („hidden ownership” – proprietate opacă). Astfel de practici pot duce la apariţia unor eventuale cazuri de abuz de piaţă, la scăderea încrederii investitorilor şi la crearea unui decalaj între intenţiile acestora. În temeiul propunerii Comisiei, investitorii ar trebui să notifice toate instrumentele financiare care au acelaşi efect economic ca deţinerea de acţiuni.

Comunicarea Comisiei privind responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) constituie o strategie care va permite întreprinderilor să-şi valorifice potenţialul într-un mod mai eficient şi are ca scop consolidarea încrederii în mediul de afaceri, inclusiv prin lansarea, în 2013, a unui premiu european pentru RSI, şi crearea, într-o serie de sectoare industriale relevante, a unor platforme RSI la care să participe mai multe părţi interesate.

2. Facilitarea antreprenoriatului social 

Comisia Europeană propune modalităţi de îmbunătăţire a accesului întreprinderilor sociale la finanţare (inclusiv la finanţarea UE prin intermediul fondurilor structurale şi al unui viitor instrument financiar destinat să furnizeze fonduri sociale de investiţii şi intermediari financiari dotaţi cu instrumente în materie de capitaluri proprii, de datorii şi de partajare a riscurilor), măsuri de îmbunătăţire a vizibilităţii acestor întreprinderi şi un mediu de reglementare simplificat (inclusiv o viitoare propunere de statut al fundaţiei europene, viitoarea revizuire a normelor privind achiziţiile publice şi a măsurilor privind ajutoarele de stat pentru servicii sociale şi locale).

3. Reducerea sarcinilor administrative ale IMM-urilor:

Prin modificarea directivelor contabile (78/660/CEE şi 83/349/CEE), Comisia urmăreşte reducerea sarcinii administrative pentru întreprinderile mici. De asemenea, simplificarea întocmirii situaţiilor financiare le-ar face mai comparabile, mai clare şi mai uşor de înţeles. În plus, aceasta ar permite utilizatorilor situaţiilor financiare, cum ar fi acţionarii, băncile şi furnizorii, să înţeleagă mai bine performanţa şi poziţia financiară a unei întreprinderi. Se estimează că IMM-urile vor realiza o reducere potenţială a costurilor de 1,7 miliarde EUR pe an.

Mai mult, în temeiul revizuirii propuse a Directivei privind transparenţa (2004/109/CE), întreprinderile cotate, inclusiv emitenţii din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, nu ar mai fi obligaţi să publice trimestrial informaţii financiare. Acest lucru ar contribui la o mai mare reducere a costurilor şi ar trebui să descurajeze pieţele financiare de a adopta politici pe termen scurt.

Propunerile de revizuire a directivelor contabile şi a Directivei privind transparenţa urmează să fie prezentate spre adoptare Parlamentului European şi Consiliului de Miniştri al UE. Comunicarea privind antreprenoriatul social constituie punctul de plecare pentru o serie de iniţiative legislative şi nelegislative care urmează să fie prezentate în următorii doi ani. O primă ocazie de a discuta aceste iniţiative cu părţile interesate va fi în cadrul Conferinţei privind economia socială şi întreprinderile sociale, găzduită de Comisie la 18 noiembrie 2011, la Bruxelles.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here