Guvernul a prorogat intrarea în vigoare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale prin OUG nr. 49/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 30 mai 2013, până la data de 1 ianuarie 2014 şi realizarea normelor metodologice și a modificărilor HG nr. 10/2013 privind funcționarea MMFPSPV, până la data de 1 noiembrie 2013.

Intrarea în vigoare a acestui act normativ a mai fost amânată prin OUG nr. 84/2012 pentru data de 1 iunie 2013, respectiv realizarea normelor metodologice pentru data de 1 martie ac. Inițial, legea prevedea intrarea în vigoare la data 1 ianuarie 2013

O altă modificare vizează termenul până la care furnizorii acreditaţi conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările ulterioare, au obligaţia de a depune cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a licenţei de funcţionare a serviciilor sociale, acesta fiind decalat pâna la data de 31 decembrie 2015

acreditare
Sursa foto: Lege5.ro

În expunerea de motive se motivează necesitatea amânării intrării în vigoare a legii prin:

    • volumul mare de cereri de acreditare și licențiere a serviciilor sociale;
    • nefinalizarea programului informatic necesar;
    • resursele umane insuficiente la nivelul administrației locale și centrale care să implementeze Legea nr. 197/2012.

Legea nr. 197/2012 are ca obiect stabilirea modalității și principiilor privind acreditarea furnizorilor de servicii sociale și licențierea serviciilor sociale, modalitatea concretă de realizarea a criteriilor în funcție de tipul de servicii și pe nivele de calitate urma a fi stabilită prin normele metodologice.

Aceasta lege face parte din actele normative subsecvente Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, fiind parte a procesului de reformă în asistența socială din România.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here