Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a realizat un material informativ cu tema „Intrarea/iesirea din sistemul TVA la încasare în anul 2021”.

Potrivit ghidului, condiții pentru aplicarea sistemului sunt:

  • Persoanele impozabile (PI)să fie/să se înregistreze în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal;
  • PI să aibă sediul activității economice în România;
  • CA din anul precedent și CA din anul curent la data exercitării opțiunii < 4.500.000 lei (calculată, după caz, în funcție de operațiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA conform art. 316).

*CA = valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 şi 278 din Codul Fiscal, realizate în cursul unui an calendaristic. [art. 282 alin. (3) lit. a) teza a treia Cod fiscal]

Nu pot aplica acest sistem:

  • PI care fac parte dintr-un grup fiscal unic;
  • PI care nu sunt stabilite în România;
  •  PI care în anul precedent au depășit CA de 4.500.000 lei;
  • PI care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și care au depășit CA de 4.500.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs. [art. 282 alin. (4) Cod fiscal]

BAZA LEGALĂ:  Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  Ordinul ANAF nr. 409/2021 pentru modificarea și completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here