În data de 17 noiembrie dna. Camelia Dobre, Managing Partner la UHY Audit CD, va susţine, în colaborare cu Indaco Systems, un seminar pe tema „Modificările Codului fiscal, începând cu 01.07.2012”.

Tematica abordată vizează următoarele aspecte legislative:

– TVA – modificările aduse de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 şi Ordonanţa Guvernului 24/2012 şi sistemul TVA la încasare;

– Impozitul pe  venit şi contribuţii sociale – reglementări ale Codului Fiscal începând cu 01.07.2012;

– Impozitul pe venit – nerezidenţi – discuţii despre sediul permanent, convenţii de evitare a dublei impuneri, noutăţi;

– Impozitul pe profit – modificările aduse de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 şi Ordonanţa Guvernului 24/2012.

În cadrul unui interviu susţinut cu dna. Camelia Dobre, echipa Legestart.ro a încercat să surprindă cele mai importante aspecte referitoare la seminarul ce urmează a fi susţinut, pe care vi le prezentăm în continuare.

L: Cum sunt afectaţi contribuabilii de modificările apărute în cadrul prevederilor legale referitoare la sistemul TVA la încasare?

Camelia Dobre:  În primul rând, aplicarea sistemului presupune ținerea evidenței încasărilor și plăților pe fiecare factură, ceea ce va necesita  un efort suplimentar din partea contribuabililor. Totodată, va fi necesară modificarea programelor informatice pentru evidențierea în jurnalele pentru vânzări și pentru cumpărări a informațiilor necesare raportării corecte a taxei pe valoarea adăugată exigibile în decontul de taxa.

L: Care consideraţi că sunt cele mai importante modificări aduse prin O.G. nr. 15/2012 şi O.G. nr. 24/2012 în ceea ce priveşte administrarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA?

Camelia Dobre:  Cele mai importante modificări aduse de aceste două acte normative vizează, în primul rând, majorarea plafonului de scutire pentru întreprinderile mici de la 119.000 lei la 220.000 lei, concomitent cu renunțarea la calculul proporțional, în funcție de perioada de activitate din an.

De asemenea, se are în vedere şi  accelerarea procesului de scoatere din evidența plătitorilor de TVA a persoanelor impozabile care nu au un comportament fiscal adecvat, respectiv nu depun deconturi de TVA sau nu desfăşoarムactivităţi economice o anumită perioadă. Nu în ultimul rând, un element de o importanţă majoră constă în  introducerea sistemului TVA la încasare.

L: Care sunt noutăţile legislative care vizează procesul de impozitare a veniturilor nerezidenţilor, începând cu 01.07.2012?

Camelia Dobre: Noutățile legislative legate de nerezidenți constau în aspecte legate de înregistrarea contractelor de prestări servicii încheiate de rezidenți români cu nerezidenții, precum şi în ceea ce priveşte obligația nerezidenților de a avea un cod de identificare fiscală atribuit de autoritatea fiscală din România, conform dispozițiilor din Codul de procedură fiscală.

În acest sens, un rol important îl deţine Ordinul nr. 2310/2007, abrogat prin Ordinul nr. 1400/2012. Acest ordin aduce modificări legate de obligativitatea pentru rezidentul român de a înregistra contractul care generează venituri impozabile.

Seminarul cu tema „Modificările Codului fiscal, începând cu 01.07.2012” , susţinut de  dna. Camelia Dobre, va avea loc în incinta Radisson Blu Hotel, iar fiecare participant va beneficia gratuit şi de:

– acces la webinarul „T.V.A. – Ultimele modificări aduse prin O.G. nr. 15/2012”, care se va susține online în data de 25 octombrie 2012, începând cu ora 17.00.

cartea „Majorări, penalităţi, amenzi şi sesizări penale: toate aplicate pentru aceeaşi faptă de neplată a obligaţiilor fiscale cu reţinere la sursă: neajunsuri în reglementare, soluţii practice de rezolvare”, autor: Nicolae Grigorie-Lăcriţa, lucrare editată de Indaco Systems și disponibilă în Librăria Indaco începând cu 22 octombrie.

Pentru înscrierea la acest seminar şi mai multe detalii referitoare la programul, preţul şi facilităţile aferente, accesaţi  Indaco Seminarii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here