Solvabilitatea evidențiază capacitatea unei societăți de a face față scadențelor pe termen lung și mediu și depinde de mărimea acestor datorii și de costul îndatorării. Prin urmare, în măsura în care activul real este suficient ca să îi permită plata tuturor datoriilor, societatea este solvabilă. Astfel, solvabilitatea urmăreşte capacitatea acesteia de a-şi achita obligaţiile totale din resurse totale, pe baza acestui indicator putându-se evalua riscul incapacităţii de plată pe termen lung (insolvabilitatea sau risc de faliment). 

Indicator

Formulă

Valoare

Descriere

Interpretare

Situația netă (SN), denumită și patrimoniul net sau activul net

activ net contabil = total activ – total datorii

>0

Reflectă averea netă a acționarilor sau activul negrevat de datorii.

 

Dacă SN>0, există un activ net contabil pozitiv;

Dacă SN<0, există un activ net contabil negativ;

Activul net contabil pozitiv și în creștere evidențiază existența solvabilității necesare acoperirii datoriilor din active nete.

Rata solvabilității patrimoniale

rata solvabilității patrimoniale = capital propriu/total capitaluri

>0.5

Rata solvabilității patrimoniale trebuie să aibă o valoare minimă cuprinsă între 0.3 si 0.5, iar valorile mai mari de 0.5 reflectând o situație normală.

Ratele de solvabilitate patrimonială și generală cu valori peste limitele admisibile evidențiază un echilibru financiar bun pe termen lung care permite acoperirea datoriilor din activul net și a datoriilor pe termen lung din capitalulul propriu.

Rata solvabilității generale

rata solvabilității generale = total activ/total datorii

>1

Rata solvabilității generale reflectă gradul în care datoriile totale sunt acoperite de către activele totale ale firmei.

Rata solvabilității curente

rata solvabilității curente = cash flow net/(ratele scadente de rambursare a creditelor pe termen mediu și lung + dobânzi aferente ratelor scadente)

>3

Rata solvabilității curente reflectă gradul de acoperire a serviciului datoriei.

Dacă rata solvabilității curente este mai mică de 3, situația financiară a firmei prezintă un punct slab.


Temei legal:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
  • Bădoi, M. – „Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile”, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.  

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here