Potrivit art.60 alin (1) din Codul Muncii, concedierea salariaților nu poate fi dispusă pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii.

În speță, decizia atacată a fost emisă la data de 15.10.2007, în condițiile în care încă din 11.10.2007 și până în 24.10.2007, contestatorul s-a aflat în incapacitate temporară de muncă, așa cum rezultă din certificatul de concediu medical seria (ab) nr. (cd).

Faptul că actul medical nu a fost adus la cunoștință societății decât ulterior emiterii deciziei de concediere nu justifică respingerea contestației formulate împotrivă acesteia, câtă vreme art. 50 lit.b) din Codul muncii statuează astfel: „contractul individual de muncă se suspendă de drept în situația în care angajatul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă”.

Deci, atât timp cât raportul de muncă al contestatorului era suspendat pentru cauză de boală, angajatorul nu poate dispune nicio măsură de natură a duce la încetarea raporturilor de muncă.

Mai mult, contestatorul a susținut în cererea introductivă de instanță că societatea a fost înștiințată despre incapacitatea de muncă, aspect ce nu se contestă, recurența apreciind greșit că această înștințare trebuia făcută în mod oficial și nu altfel.

De asemenea, faptul că certificatul medical nu a fost prezentat spre avizare medicului de medicină muncii nu înlătura valabilitatea lui, iar legea nu prevede nicio sancțiune pentru angajat în cazul nerespectării acestei cerințe, cu atât mai puțin desfacerea contractului.

În privință celui de-al doilea motiv de recurs, sunt a se reține dispozițiile art. 252 alin. (2)  care prevăd că, sub sancțiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

  • descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
  • precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat.

Decizia atacată nu cuprinde niciuna din aceste mențiuni, iar apărarea constând în aceea că petentului i s-a adus la cunoștință concluzia la care a ajuns comisia de disciplină cu prezentarea descrierii faptei, nu înlătura motivul de nulitate anterior menționat, expres prevăzut de lege.

Curtea de Apel Alba Iulia, Secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr.605/2008.

Ai nevoie de Codul Muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here