16 Decembrie, 2019

Instrucţiunile nr. 50/2015 pentru modificarea Instrucţiunilor privind eliberarea apostilei

Instrucţiunile MAI nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, publicate în Monitorul Oficial nr. 384 din 2 iunie 2015 (M.Of. nr. 384/2015).

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucţiuni:

Art. I.

Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 6 aprilie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

” (21) Completarea informaţiilor cuprinse în Registrul naţional electronic se face prin preluarea automată a datelor introduse la nivelul birourilor apostilă, în cadrul aplicaţiei informatice «Sistem interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului pentru actele oficiale administrative».”

2. La articolul 16, alineatele (3), (4) şi (5) se abrogă.

3. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

“  Art. 211. -

(1) După completarea apostilei potrivit art. 17 şi 18, aceasta poate fi eliberată, la cererea solicitantului, şi în format electronic.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), după scanarea apostilei, fişierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de către operatorul din cadrul biroului apostilă desemnat prin ordin al prefectului.

(3) În situaţia în care operatorul din cadrul biroului apostilă se află în imposibilitate, fişierul PDF va fi semnat electronic cu certificat digital calificat de către persoana desemnată prin dispoziţia conducătorului structurii coordonatoare.”

Art. II.

Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Bucureşti, 2 iunie 2015.

Nr. 50.

Ai nevoie de Instrucţiunile nr. 82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu