Ordinul nr. 1958/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea la autoritatea vamală a declaraţiilor referitoare la numerarul însoţit sau neînsoţit a fost publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit instrucţiunilor, purtătorii care transportă numerar în valoare de 10.000 euro sau mai mult declară numerarul respectiv la biroul vamal prin care aceştia intră sau ies din Uniune şi pun numerarul la dispoziţia acestora pentru control.

Obligaţia de declarare a numerarului nu se consideră îndeplinită în cazul în care informaţiile furnizate sunt incorecte sau incomplete sau numerarul nu este pus la dispoziţie pentru control.

Formularul declaraţiei este conform cu modelul prevăzut în partea 1 a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/776 şi se completează potrivit instrucţiunilor din aceeaşi anexă.

Autorităţile competente pot reţine numerarul până când expeditorul sau destinatarul ori un reprezentant al acestora face declaraţia de informare.

Declaraţia de informare cuprinde informaţii privind următoarele:

(a) declarant, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data şi locul naşterii, naţionalitatea şi numărul actului de identitate;

(b) proprietarul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul actului de identitate, în cazul în care proprietarul este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare şi, dacă această informaţie există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care proprietarul este persoană juridică;

(c) expeditorul numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul actului de identitate, în cazul în care expeditorul este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare şi, dacă această informaţie există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care expeditorul este persoană juridică;

(d) destinatar sau destinatarul vizat al numerarului, inclusiv numele complet, datele de contact, inclusiv adresa, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul actului de identitate, în cazul în care destinatarul sau destinatarul vizat este persoană fizică, sau denumirea completă, datele de contact, inclusiv adresa, numărul de înmatriculare şi, dacă această informaţie există, numărul de identificare în scopuri de TVA, în cazul în care destinatarul sau destinatarul vizat este persoană juridică;

(e) natura şi cuantumul sau valoarea numerarului;

(f) provenienţa economică a numerarului; şi

(g) utilizarea preconizată a numerarului.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here