În Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019 s-a publicat Ordonanța nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale („O.G. nr. 6/2019”), prin care contribuabilii cu restanțe către stat la sfârșitul anului 2018 vor putea beneficia de anumite înlesniri în ceea ce privește plata acestor datorii.

O.G. nr. 6/2019 prevede două mecanisme, care propun măsuri de acordare a unor facilități fiscale în funcție de valoarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 și se referă la:

  • măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de 1 milion lei, în baza unui plan de restructurare;
  • anularea obligațiilor accesorii în cazul datoriilor sub 1 milion lei sau a celor peste 1 milion lei (cu excepția persoanelor juridice), care nu pot beneficia de măsurile de restructurare.

1. Restructurarea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 – datorii mai mari de 1 milion lei

Aceste măsuri se aplică persoanelor juridice de drept public sau privat aflate în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență.

Obligațiile restante trebuie să fie individualizate în titluri de creanță/titluri executorii emise inclusiv în 2019, dar pentru obligații aferente perioadelor anterioare datei de 31 decembrie 2018.

Printre condițiile ce trebuie îndeplinite se numără următoarele: (i) să nu fie îndeplinite condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată prevăzută de Codul de Procedură Fiscală, (ii) contribuabilul să nu fie în insolvență, etc.

Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare ce pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele:

  • plata eșalonată a obligațiilor bugetare;
  • conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare, în condițiile reglementate de Codul de procedură fiscală;
  • stingerea obligațiilor bugetare prin darea în plată a unor active ale debitorului, potrivit procedurii reglementate de Codul de procedură fiscală;
  • anularea a maxim 50% din obligațiile bugetare restante (neaplicabil pentru ajutoare de stat de recuperat);
  • anulare obligații accesorii (dobânzi de întârziere, penalități).

Măsura restructurării obligațiilor bugetare presupune o procedură laborioasă, care constă în principal în pregătirea unui plan de restructurare de către un expert independent, ce va fi depus la organul fiscal competent, împreună cu solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare.

Pe toată durata implementării măsurilor cuprinse în planul de restructurare, organul fiscal central va institui un regim de supraveghere a debitorului cu privire la respectarea prevederilor din planul de restructurare.

Facilitatea de restructurare poate fi demarată doar într-un interval de 6 luni de la publicarea O.G. nr. 6/2019 în Monitorul Oficial iar în termen de 15 zile vor fi publicate norme de aplicare ale acestei facilități.

2. Anularea obligațiilor accesorii

De anularea obligațiilor accesorii (dobânzi, penalități de întârziere) pot beneficia debitorii persoane fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care au datorii (obligații bugetare principale) mai mici de 1 milion lei la 31 decembrie 2018. În cazul persoanelor fizice și entităților fără personalitate juridică, facilitatea este disponibilă și pentru datorii mai mari de 1 milion lei.

Situațiile practice vizate includ următoarele:

  • anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante, neachitate până la 31 decembrie 2018;
  • anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare anterioare datei de 31 decembrie 2018, dar achitate până la 31 decembrie 2018;
  • anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stabilite prin decizii de impunere subsecvente inspecțiilor fiscale în desfășurare la data intrării în vigoare a O.G. nr. 6/2019.

Printre condițiile care trebuie îndeplinite se numără următoarele: (i) debitorii trebuie să achite până la 15 decembrie 2019 toate obligațiile principale restante la 31 decembrie 2018, precum și toate obligațiile principale și accesorii cu termene de plată între 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019; (i) debitorii trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale.

Cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă până în 15 decembrie 2019.

În termen de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a OG nr. 6/2019 vor fi publicate norme de aplicare ale acestei facilități.

 Autor:

 Alexandru Cristea

 Tax Partener

Ai nevoie de Ordonanța Guvernului nr. 6/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii


1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here