25 Iunie, 2019

Inspectorii de muncă vor avea statut special de funcționar public

Guvernul a inițiat un proiect legislativ la Senat, care prevede modificări și completări privind Statutul inspectorilor de muncă, prevederi care se referă atât la drepturi și compensații în plus, cât și la noi îndatoriri și clarificări cu privire la sarcinile de serviciu.

Noul statut, de “funcționar public specific în administrația publică” este justificat de inițiator ca fiind conform cu noile cerințe europene în materia controlului pe piața muncii. Astfel, inspectorii de muncă nu vor fi influențați de schimbările politice, guvernamentale, nu pot fi trași la răspundere juridică în legătură cu verificările lor decât prin asistență juridică acordată de unitatea la care lucrează, vor fi specializați pe domenii de activitate (transport/comercial/minier/construcții/etc.) și vor avea măsuri de protecție speciale împotriva amenințărilor, violențelor sau faptelor care le pun în pericol activitatea, familia sau bunurile.

Salarizarea se face conform noii Legi-cadru, dar unele drepturi suplimentare, valabile doar pentru inspectorii de muncă, vor fi stipulate în noul Statut.

Art. 7 – Inspectorul de muncă are următoarele drepturi specifice:
  • a) Dreptul la suplimentarea cu 5 zile lucrătoare a numărului de zile de concediu de odihnă anual
  • b) Dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport în îndeplinirea sarcinilor de serviciu pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul și în afara localității în care își desfășoară activitatea
  • c) Dreptul de a beneficia de perfecțonare profesională în domeniul specific de activitate și în domeniile care se interconectează cu specificul activității instituției
  • d) Dreptul de a participa la schimburi de experiență și bune practici în domeniul inspecției muncii, cu instituții și organisme similare din țările membre ale Uniunii Europene
  • e) Dreptul de a beneficia de o zi liberă, plătită de angajator, cu ocazia Zilei Inspecțiie Muncii ( n.r. 11 iulie)
Inspectorului de muncă i se va interzice să efectueze controale la o entitate la care soțul/soția sau orice rudă sau afin de până la gradul II inclusiv este asociat sau acționar, administrator, cenzor, director sau reprezentant legal.

Art. 10 – inspectorului de muncă îi este interzis, în orice împrejurare:
  • a) Să folosească informațiile obținute în activitatea de control pentru a obține foloase necuvenite sau pentru a prejudicia imaginea instituției
  • b) Să abuzeze de calitatea oficială și să compromită, prin activitatea sa publică, prestigiul funcției sau al instituției din care face parte
  • c) Să redacteze, să tipărească sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau care instigă la indisciplină, în exercitarea funcței.
La art. 13 se stipulează, de asemenea, că inspectorul de muncă supus ingerințelor sau oricăror forme de presiune sau influență este dator să aducă la cunoștința șefilor direcți direct/în scris sau în orice formă acest fapt.

Noul Statut al inspectorilor de muncă are avizele Consiliului Economic și Social și al celui Legislativ, astfel că în următoarele 30 de zile va intra la dezbateri la Senat, apoi la Camera Deputaților, care este forul decizional.

Ai nevoie de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau .MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu