24 August, 2017

Inspectoratul de Stat în construcţii va lucra cu funcţionari publici, în locul personalului contractual!

Reglementarea a fost introdusă prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 224 din 18 aprilie a.c., act normativ care completează Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii. 

În legătură cu ceea ce am anunţat în titlul acestui material, în textul ordonanţei de bază a fost introdusă o nouă dispoziţie potrivit căreia personalul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, de protocol şi de deservire.

La încheierea şedinţei de Guvern din 11 aprilie, când a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă, vice-premierul Liviu Dragnea declara presei că au fost “câteva motive pentru care a fost iniţiat acest act normativ, şi anume: în primul rând, aceşti cetăţeni exercitau prerogative de putere publică, inspecţie, avize, amenzi, s.a.m.d., fiind, în acelaşi timp, personal contractual, neavând calitatea de funcţionar public.

Al doilea motiv se referă la eliminarea unei situaţii cel puţin incorecte din punctul meu de vedere. În acest moment, în ISC funcţionează, sau sunt angajaţi prin detaşare de la firme private, în jur de 111 lucrători. Deci, practic, 111 lucrători care lucrează la firme private au fost detaşaţi la ISC şi este foarte posibil ca în multe situaţii să meargă şi să verifice exact lucrările pe care le efectuau firmele de la care au fost detaşaţi. Această situaţie va înceta.

Al treilea argument: fiind personal contractual, nu există nicio limită în numărul maxim de posturi de conducere; prin transformarea lor în funcţionari publici, procentul maxim este de 12% din total personal. Asta înseamnă că va fi o reducere a cheltuielilor de personal. Numărul maxim de posturi la această instituţie va fi aprobat prin hotărâre de guvern, precum şi organigrama şi atribuţiile stabilite pentru fiecare.”

Mai multe detalii pe această tema găsiţi pe site-ul www.mdrap.ro.

Pe de altă parte, în expunerea de motive care însoţeşte actul normativ la care ne referim, se arată că, luând în considerare constrângerile bugetare impuse de efectele crizei economice şi necesitatea implementării unor măsuri unitare la nivelul tuturor instituţiilor, indiferent de subordonarea acestora, prin prezentul act normativ se are în vedere luarea unor măsuri urgente de reorganizare ce vor conduce în primul rând la eficientizarea activităţii inspectoratelor regionale în construcţii, care vor funcţiona pe o arie teritorială de competenţă constituită pe limitele teritoriale ale regiunilor de dezvoltare ale României, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.

staicu1
Sursa foto: Lege5.ro

De asemenea, dat fiind că activităţile desfăşurate de salariaţii Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., care, în mare parte, implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, este necesară modificarea cadrului legislativ cu privire la transformarea posturilor acestora.

Reamintim că, prin aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 71/2013, Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică, a trecut din subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Ordonanţa de urgenţă aduce şi alte modificări şi completări la O.G. nr. 63/2001, dintre care reţinem:

- În cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C funcţionează inspectorate regionale în construcţii şi inspectorate judeţene în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.

- Conducătorii inspectoratelor regionale, respectiv ai inspectoratelor judeţene sunt numiţi de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în condiţiile legii.- Încadrarea, salarizarea şi acordarea drepturilor salariale ale personalului contractual şi ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. se stabilesc conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat.

staicu2
Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 26/2013, adică de la 18 aprilie a.c., direcţiile regionale din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. îşi schimbă denumirea în inspectorate regionale în construcţii, unităţi fără personalitate juridică.

Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C., publicată în Monitorul Oficial nr. 536/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu