Inspecția Muncii va avea noi competențe în activitatea de control în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al acestei instituții din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, aprobat astăzi de Guvern.

Toate detaliile despre Inspecția Muncii le puteți afla apăsând aici: Informaţii privind Inspecţia Muncii: rolul instituţiei, atribuţiile ei, relaţia cu angajatorii şi angajaţii

Prin reglementarea organizării și competențelor Inspecției Muncii se are în vedere întărirea rolului acestei structuri cu atribuții de control în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, precum și creșterea calității și eficienței actului de control.

Astfel, prevederile hotărârii au în vedere următoarele modificări și completări:
  • adaptarea prezentului proiect de act normativ la modificările și completările aduse Legii nr. 108/1999 prin Legea nr. 51/2012, act normativ de nivel superior cu care se află în conexiune;
  • redefinirea atribuțiilor generale și specifice, pe domenii de activitate specifice, respectiv relații de muncă, securitate și sănătate în muncă și supravegherea pieței în concordanță cu noile prevederi legale, astfel încât să fie evitat paralelismul cu celelalte atribuții reglementate în prezent de Legea nr. 108/1999. Astfel, actul normativ stabilește atribuțiile care țin punctual de specificul activității și care se reflectă atât în activitatea de control, cât și în activitatea compartimentelor suport, de specialitate, ale instituției.
  • precizarea și detalierea atribuțiilor inspectorului general de stat și inspectorilor generali de stat adjuncți.
La data intrării în vigoare a hotărârii, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, Inspecția Muncii își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată. Corelarea cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul de competență al Inspecției Muncii, de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune au determinat necesitatea redefinirii funcțiilor principale ale Inspecției Muncii, având în vedere prevederile Convenției nr. 81/1947 și în acord cu triplul rol pe care instituția îl îndeplinește.

Informații suplimentare
În perioada ianuarie-iunie 2017, au fost efectuate de către Inspecția Muncii 69.295 de controale în domeniul relațiilor de muncă, respectiv securitate și sănătate în muncă, astfel:
  • în domeniul relațiilor de muncă: 39.013 controale, din care 37.315 controale efectuate pentru identificarea cazurilor de muncă fără forme legale de angajare;
  • în domeniul securității și sănătății în muncă: 30.282 total controale
Controalele s-au finalizat cu următoarele rezultate:
  • Numărul total de sancțiuni contravenționale aplicate a fost de 53.631 din care:
    • în domeniul relațiilor de muncă: 11.557 total sancțiuni contravenționale (3.131 amenzi — 27,10% și 8.426 avertismente — 72,90%).
    • în domeniul securității și sănătății în muncă: 42.074 total sancțiuni contravenționale (1.868 amenzi — 4,44% și 40.206 avertismente — 95,56%)
Pe lângă acțiunile de verificare curente, Inspecția Muncii a desfășurat și campanii naționale de control pe mai multe domenii de activitate.

Numărul de salariați activi înregistrați în Registrul general de evidență a salariaților la data de 30.06.2017 este de 5.595.410.

Numărul contractelor de muncă active la data de 30.06.2017 este de 6.348.629.

Ai nevoie de Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here