Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2993/2011, publicat în Monitorul oficial nr.14 din 9 ianuarie a.c. au fost modificate reglementări anterioare ale ministerului în legătură cu documentele încheiate de inspecţia fiscală.

● La Ordinul MFP nr.972/2006 pentru aprobarea formularului „Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală”, cu modificările ulterioare, au fost înlocuite anexele privind:

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală. Notăm, de principiu, înscrierea valorii cumulate a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru obligaţiile fiscale suplimentare de plată, precum şi pentru rezultatele soluţionării decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Penalităţile de întârziere sunt cele prevăzute la art. 1201 din Codul de procedură fiscală.

 – Instrucţiunile de completare a formularului „Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală”, cu anexa pentru lista impozitului pe venit din salarii stabilit suplimentar, defalcat pe sediul principal şi sedii secundare.

● La Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.149/2007 privind modelul şi conţinutul unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, au fost modificate şi înlocuite anexele privind:

Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere (impozitul pe venit, obligaţii fiscale accesorii de plată pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar);

– Instrucţiunile de completare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere”, cu Lista debitelor stabilite suplimentar de inspecţia fiscală pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere la data încheierii inspecţiei fiscale;

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere (cu majorările de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată);

Instrucţiunile de completare a a formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere”, cu o anexă privind Lista impozitului pe venit din salarii stabilit suplimentar, defalcat pe sediul principal şi sedii secundare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here