Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri anunță lansarea etapei de înscriere în cadrul programului ”ELECTRIC UP”. Potrivit anunţului, formularul electronic de înscriere în cadrul programului ”ELECTRIC UP” va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro începând de vineri, 4 decembrie 2020, ora 10.00.

Astfel, începând de vineri, 4 decembrie, IMM-urile şi domeniul HORECA se pot înscrie pentru a obţine finanţarea de până la 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice şi pentru staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Formularul electronic pentru înscriere în programul Electric Up  poate fi accesat AICI. Perioada efectivă de înscrieri va dura până în 1 februarie 2021 (inclusiv).

Programul de finanțare este prevăzut de OUG 159/2020, în vigoare de la 08 septembrie 2020.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a publicat totodată ghidul de finanțare, potrivit căruia sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici din domeniului HoReCa care desfășoară activități sub codurile CAEN:

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată;

5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;

5590 – Alte servicii de cazare;

5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație;

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

5629 – Alte activități de alimentație;

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a.;

9329 – Alte activități recreative și distractive.

Alte condiţii de eligibilitate prevăzute in schema de minimis sunt.

  • deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate;
  • are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
  • are deschis un cont la Trezoreria Statului;
  • nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
  • se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
  • se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales.

Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face pe o perioadă de 5 ani de la data obţinerii de către Beneficiar a certificatului de racordare.

Documentele minime pe care le depune Beneficiarul sunt:

a) cererea de finanţare, conform Anexei nr. 3 la prezentul ghid cu semnătură electronică;

b) certificatul de înregistrare fiscală, valabil la data înscrierii, scanat;

c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, scanată;

d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, scanat;

e) documentele doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul

f) certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, emis în SPV;

g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;

h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat;

i) atestatul ANRE, scanat, și extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin doi angajați ai instalatorului ales, scanat;

j) raport de audit energetic în baza facturilor anterioare și/sau de tip proiectiv, pentru validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, în baza facturilor plătite, a dimensionării sistemului fotovoltaic,

k) solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin suma solicitată;

l) în situația prevăzută la litera k), Beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghid.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here