Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat PROCEDURILE de înscriere la stagiu a persoanelor care au obţinut diplomă de absolvire ACCA şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea Camerei auditorilor nr. 206/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 378 din 31 mai 2011.

Procedurile aprobate se încadrează în prevederile Acordului de cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (Asociaţia Contabililor Autorizaţi) privind recunoaşterea profesională, din 22 decembrie 2010.

Etape pe care trebuie să le parcurgă persoana care este membru cu drepturi depline al Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (Asociaţia Contabililor Autorizaţi), dar nu are experienţă în auditul statutar şi solicită autorizarea ca auditor financiar în România, presupun echivalarea testului de acces la stagiu, efectuarea celor trei ani de stagiu şi, la examenul de competenţă profesională, susţinerea testului  de aplicare a cunoştinţelor în practică.

Candidaţii declaraţi admişi la examenul de competenţă profesională se pot înscrie în Registrul public al auditorilor financiari al Camerei Auditorilor Financiari din România.

Hotărârea prezintă, de asemenea, regimul stabilit de CAFR pentru analizarea dosarului pentru echivalarea testului de acces la stagiu, precum şi tariful perceput pentru analiza dosarului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here