ACTUALIZARE (10 oct. 2014): Informaţiile despre concursul de rezidenţiat din 23 noiembrie 2014 pot fi găsite în acest articol.
__________

În data de 17 noiembrie 2013 va avea loc concursul de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, conform Ordinului nr. 1131/5173/2013.

Concursul se va desfăşura în următoarele centre universitare:
Bucureşti: pentru posturile publicate în Bucureşti şi judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Bucureşti şi Constanţa;

Cluj-Napoca: pentru posturile publicate în judeţele Alba, Bihor, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi pentru locurile publicate în centrele universitare Cluj-Napoca şi Oradea;

Craiova: pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov;

Iaşi: pentru posturile publicate în judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Iaşi şi Galaţi;

Târgu Mureş: pentru posturile publicate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi pentru locurile publicate în centrele universitare Târgu Mureş şi Sibiu;

Timişoara: pentru posturile publicate în judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş şi pentru locurile publicate în centrele universitare Timişoara şi Arad.
Înscrierile se pot face la direcţiile de sănătate publică, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, până la data de 21 octombrie 2013 inclusiv.
Taxa pentru participarea la concursul de rezidenţiat este de 360 de lei / participant, potrivit Ordinului nr. 1128/2013. Aceasta se plăteşte în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, municipiul Bucureşti, cod 010024.
Concursul va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări şi va dura patru ore.

Tematica şi bibliografia pentru fiecare domeniu în parte este accesibilă astfel:

domeniul medicinăAICI (format PDF);
domeniul medicină (erată) – AICI (format PDF);
domeniul medicină dentarăAICI (format PDF);
domeniul farmacieAICI (format PDF).
Listele cu locurile şi posturile scoase la concurs sunt disponibile AICI şi AICI (format PDF).

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Potrivit Ordinului nr. 1131/5173/2013, persoanele care se pot prezenta la concurs sunt:
• candidaţii care au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;
• rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009;
• specialiştii care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale. Specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;
• candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia, stabilite de Legea nr. 95/2006 şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.
Totodată, candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Pentru înscriere, candidaţii trebuie să aibă la dosar următoarele documente:
• cererea de înscriere la concurs (trebuie să conţină: numele de familie, iniţiala tatălui şi toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport, centrul universitar şi domeniul pentru care concurează. În cerere, candidaţii vor menţiona acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet);
• copia buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului;
• copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist (absolvenţii promoţiei 2013 pot prezenta adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă);
• adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;
• certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează;
• în cazul schimbării numelui – copia legalizată a actelor doveditoare;
• chitanţa de plată a taxei de concurs.
Atenţie! Fiecare candidat poate depune un singur dosar. Cei care vor depune mai multe vor fi eliminaţi din concurs.
Metodologia de concurs poate fi consultată integral AICI.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here