Hotărârea CCF nr. 5/2016 privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi au depăşit termenul prevăzut de lege pentru înscriere, publicată în Monitorul Oficial nr. 206 din 21 martie 2016 (M.Of. nr. 206/2016).

În vigoare de la 21.03.2016

În baza prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 2/2016,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 16 martie 2016, hotărăşte:

Art. 1.

În anul 2016, stagiul de pregătire profesională în domeniul legislaţiei fiscale, prevăzut de lege, pentru persoanele care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi care solicită înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală după împlinirea termenului de 12 luni, dar nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului, constă în efectuarea a 30 de ore din Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 2/2016.

Art. 2.

Stagiul de pregătire profesională în domeniul legislaţiei fiscale trebuie să se desfăşoare după expirarea termenului legal de înscriere de 12 luni, dar nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Art. 3.

Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 duce la pierderea dreptului de înscriere în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

Art. 4.

Taxa de participare la cele 30 de ore de pregătire profesională este în sumă 200 lei.

Art. 5.

Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, Ion-Toni Teau

Bucureşti, 16 martie 2016.

Nr. 5.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here