Institutul Naţional de Statistică prin comunicatul de presă cu nr. 92 din data de 17.04.2013 a evidenţiat rezultatele principale în ceea ce priveşte ocuparea şi somajul din anul 2012.

Pentru anul 2012:

• rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20–64 de ani a fost de 63,8%;
• rata somajului a fost de 7,0%.

Din 9.964 de mii de persoane reprezentând populaţia activă a României in 2012:

• 9.263 de mii de persoane au fost ocupate;
701 mii de persoane – şomeri.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste, a fost în număr de 8.170 de mii de persoane iar populaţia cu vârstă sub 15 ani a fost de 3.202 mii de persoane.

Din cele 6.230 de mii de persoane figurând ca şi salariaţi ( inclusiv forţele armate şi asimilaţi şi persoanele care lucrează în sectorul informal şi la negru) împărţirea acestora pe domenii de activitate este dată de :

• domeniul industriei şi contrucţiilor – 2.443 de mii de persoane;
• servicii – 3.594 de mii de persoane.
OCUPAREA

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) de 59,5% a crescut  faţă de anul anterior  cu 1,0 puncte procentuale. Acest indicator avea, ca şi în anii anteriori, valori mai ridicate pentru bărbaţi (66,5%, faţă de 52,6% pentru femei) şi pentru persoanele din mediul rural (60,7%, faţă de 58,7% în mediul urban).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) era de 23,9%.
Rata de ocupare a persoanelor vârstnice (55-64 ani) a fost de 41,4%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (81,4%). Pe măsură ce scade nivelul de educaţie, scade şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 63,1% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 41,9% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent (+76 mii persoane), deţin în continuare cea mai mare pondere (67,3%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2012 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 31,5% din populaţia ocupată.

Distribuţia pe grupe de ocupaţii relevă faptul că lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 23,4% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau muncitorii calificaţi (15,6%), specialiştii în diverse domenii de activitate (13,5%) precum şi lucrătorii în domeniul serviciilor (13,1%).
Repartiţia populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale arată că 29,0% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol, 28,6% în industrie şi construcţii, iar 42,4% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6.580 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (25,6%), comerţ (18,3%) şi construcţii (10,6%).
Comparativ cu anul 2011, a crescut semnificativ numărul persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în agricultură, silvicultură şi pescuit (+70 mii persoane), dar şi al celor care au lucrat în comerţ (+40 mii persoane), în informaţii şi comunicaţii (+26 mii persoane) şi în  construcţii (+15 mii persoane). A scăzut însă numărul populaţiei ocupate în învăţământ şi în sănătate şi asistenţă socială  (-16 mii persoane în fiecare dintre cele două activităţi).
În anul 2012, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 39,1 ore pe săptămână; 220 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 14,6 ore pe săptămână.
Din totalul persoanelor ocupate în anul 2012 au lucrat cu program parţial 945 mii persoane (10,2%).

ŞOMAJUL

Rata şomajului a fost de 7,0%, în scădere faţă de anul precedent (7,4%).

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,2 puncte procentuale (7,6% pentru bărbaţi faţă de 6,4% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale de 3,5 puncte procentuale (8,6% pentru urban faţă de 5,1% pentru rural).

Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (22,7%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului mediu şi scăzut, pentru care rata şomajului a fost de 7,5%, respectiv 6,9%, mai mare comparativ cu rata înregistrată pentru şomerii cu studii superioare (5,6%).

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 3,2%. Incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 45,3%. Şomajul pe termen lung s-a manifestat mai pregnant în cazul femeilor (45,7% faţă de 45,1% în cazul bărbaţilor) şi în mediul urban (48,2% faţă de 39,2% în mediul rural).

Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 13,9%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tineretului de 61,1%.

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică „Forţa de muncă în România. Ocupare şi şomaj”, anul 2012, termen de apariţie 28 iunie 2013.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here