Reglementările comunitare privind protecţia datelor personale au început să declanşeze litigii care aduc probleme noi, atât pentru cei care fac şi distribuie înregistrări video, dar şi pentru instanţele chemate soluţioneze astfel de plângeri. Iată o astfel de situaţie, de reţinut cu atât mai mult cu cât priveşte reglementarea din 1995. 

Înregistrare video în incinta secţiei de poliţie

Curtea de Justiţie a UE a fost solicitată să răspundă la întrebări preliminare în vederea soluţionării, de către instanţa naţională, a unu litigiu referitor la admisibilitatea publicării pe youtube a unei înregistrări video, efectuată chiar de un contravenient, cu ocazia audierii sale în incinta unei secții a poliției naționale în timpul îndeplinirii actelor procedurale.

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea prevederilor din Directiva nr. 46/1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul S.B., pe de o parte, și Autoritatea națională pentru protecția datelor din Letonia, pe de altă parte, în legătură cu o acțiune privind declararea nelegalității unei decizii a acestei autorități potrivit căreia domnul B. ar fi încălcat legislația națională întrucât a publicat pe youtube.com o înregistrare video, efectuată chiar de acesta, a audierii sale în incinta unei secții a poliției naționale în cadrul unei proceduri contravenționale.

Cadrul juridic. În speţa de faţă s-a făcut aplicarea prevederilor din Directiva nr. 46/1995 având ca obiect protejarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului la viața privată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și eliminarea restricțiilor privind libera circulație a acestor date, abrogată prin Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Litigiul principal și întrebările preliminare. Domnul B. a efectuat o înregistrare video în incinta unei secții a poliției naționale în timp ce era audiat în cadrul unei proceduri contravenționale.

Domnul B. a publicat înregistrarea video astfel efectuată (denumită în continuare „înregistrarea video în cauză”), în care apăreau agenți de poliție și activitatea acestora în incinta secției, pe site‑ul internet www.youtube.com.

– Ca urmare a acestei publicări, Autoritatea națională pentru protecția datelor a considerat că domnul B. a încălcat articolul 8 alineatul 1 din Legea privind protecția datelor pentru motivul că nu a comunicat agenților de poliție, în calitatea acestora de persoane vizate, informațiile menționate la această dispoziție privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal care îi priveau. Domnul B. nu ar fi comunicat nici Autorității naționale pentru protecția datelor informațiile referitoare la scopul înregistrării video în cauză și al publicării acesteia pe un site internet, care ar confirma că obiectivul urmărit era în conformitate cu Legea privind protecția datelor. În consecință, Autoritatea națională pentru protecția datelor a solicitat domnului B. să ia măsurile necesare pentru eliminarea acestei înregistrări video de pe site‑ul internet www.youtube.com și de pe alte site‑uri internet.

– Domnul B. a sesizat Tribunalul Administrativ Districtual din Letonia cu o cerere având ca obiect constatarea nelegalității acestei decizii și repararea prejudiciului pe care acesta consideră că l‑a suferit. Domnul B. a menționat în cererea sa că, prin publicarea înregistrării video în cauză, a încercat să atragă atenția societății asupra unei acțiuni a poliției pe care o considera nelegală. Instanța menționată a respins această cerere.

– După parcurgerea căilor judicire inferioare, Domnul B. a sesizat instanța de trimitere, Curtea Supremă, invocând în special că înregistrarea video în cauză ar privi funcționari ai poliției naționale, adică persoane publice într‑un loc accesibil publicului, care nu ar intra, pentru acest motiv, în domeniul de aplicare personal al Legii privind protecția datelor.

-Exprimând anumite îndoieli, instanța supemă a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

1) Domeniul de aplicare al Directivei 95/46 include acțiuni cum sunt cele în discuție în prezenta cauză (înregistrarea, în cadrul unei secții de poliție, a unor agenți de poliție care îndeplinesc acte procedurale și publicarea materialului video astfel înregistrat pe site‑ul internet www.youtube.com)?

2) Directiva 95/46 trebuie interpretată în sensul că acțiunile menționate pot fi considerate o prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice potrivit articolului 9 din Directiva [95/46]?

Soluţia dată de CJUE

Prin Hotărârea pronunţată, Curtea declară:

1) Articolul 3 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretat în sensul că intră în domeniul de aplicare al acestei directive înregistrarea video a unor agenți de poliție în incinta unei secții de poliție, în timpul unei audieri, și publicarea materialului video astfel înregistrat pe un site internet de materiale video pe care utilizatorii le pot trimite, viziona și distribui.

2) Articolul 9 din Directiva 95/46 trebuie interpretat în sensul că împrejurări de fapt precum cele din cauza principală, și anume înregistrarea video a unor agenți de poliție în incinta unei secții de poliție, în timpul unei audieri, și publicarea materialului video astfel înregistrat pe un site internet de materiale video pe care utilizatorii le pot trimite, viziona și distribui, pot constitui o prelucrare de date cu caracter personal numai în scopuri jurnalistice, în sensul acestei dispoziții, atât timp cât reiese din acest material video că înregistrarea și publicarea menționate au ca unic scop aducerea la cunoștința publicului a unor informații, opinii sau idei, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere.

Hotărârea CJUE din 14 februarie 2019 în cauza C‑345/17, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată Curtea Supremă din Letonia, în procedura inițiată de S.B. cu participarea Datu valsts inspekcija (Autoritatea națională pentru protecția datelor, Letonia).

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here