OpANAF nr. 1503/2016 adoptă procedurile de înregistrare și radiere în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și formatul formularul (097) „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare” în conformitate cu prevederile noului Cod fiscal.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează să aplice sistemul TVA la încasare depun o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.

Notificarea se depune la organul fiscal competent până la data de 25 ianuarie inclusiv, în vederea înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea

Persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care nu depăşesc în cursul anului plafonul de 2.250.000 lei şi care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare vor depune același formular 097. Notificarea se depune la organul fiscal competent, oricând în cursul anului, între data de 1 şi 25 ale lunii, în vederea radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

În acest sens, persoanele impozabile care au depus notificările sunt radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea.

Notă: Notificarea de radiere nu se poate depune în primul an în care persoana impozabilă a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Foarte important: Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare până la data radierii din registru.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și realizează o cifră de afaceri  care depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, au obligaţia să depună formularul 097 până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care au depăşit plafonul.

Notificările depuse se prelucrează de organul fiscal în maximum 1 zi lucrătoare de la depunere, iar persoanele impozabile care le-au depus sunt radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a celei de-a doua perioade fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

Notă: Persoanele impozabile aplică sistemul TVA la încasare până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și realizează o cifră de afaceri ce depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, care nu depun la organele fiscale notificarea în vederea schimbării sistemului aplicat, sunt radiate din acest registru, din oficiu, de organele fiscale.

Persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt radiate, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA. Decizia privind anularea înregistrării în scopuri de TVA constituie şi înştiinţare privind radierea din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here