Prin O.G. nr. 11 din din 30 august 2021, începând cu data de 1 martie 2022 , contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de OUG nr. 44/2008, sunt obligaţi să transmită organului fiscal central cereri, înscrisuri sau alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în condiţiile prezentului articol, respectiv prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/A.N.A.F. 

În situaţia în care contribuabilii/plătitorii nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.”

”Recomandăm contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual până la data de 01 martie 2022 pentru a nu risca eventualele efecte negative care pot apărea dacă un document trebuie depus sau înscris într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic şi nu prin SPV  (prescrierea unui drept, pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală,  apariţia unor amenzi, etc.)”, se arată într-un comunicat de presă al Administrației Județene a Finanțelor Publice.

Pentru înrolarea în SPV se poate accesa AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here