22 Februarie, 2018

Înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător

Contabilizarea cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător este reglementată prin dispoziţiile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii taxele de mediu achitate, în baza documentelor justificative:

  652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător = 5121. Conturi la bănci in lei

2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate, în baza documentelor justificative:

  652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător = 401. Furnizori

3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs, în baza documentelor justificative:

  652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurator = 471. Cheltuieli înregistrate in avans

Baza legală

- Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu