Contabilizarea cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător este reglementată prin dispoziţiile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii taxele de mediu achitate, în baza documentelor justificative:

  652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător = 5121. Conturi la bănci in lei

2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziţionate, în baza documentelor justificative:

  652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător = 401. Furnizori

3. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii cheltuielile efectuate în avans, aferente exerciţiului în curs, în baza documentelor justificative:

  652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurator = 471. Cheltuieli înregistrate in avans

Baza legală

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here