20 Februarie, 2019

Înregistrarea fiscală a contribuabililor nerezidenţi: despre formularul 013 şi depunerea acestuia

Ordinul de aprobare a procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 439/2013.

Pe lângă această procedură, actul normativ aprobă şi declaraţia (formularul 013) care trebuie completată de către contribuabilii vizaţi.

DESPRE DEPUNEREA DECLARAŢIEI

Potrivit instrucţiunilor din Ordinul nr. 877/2013, formularul 013 se completează şi se depune de către contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente.

Aceasta trebuie completată (dublu exemplar) cu ocazia primei înregistrări fiscale – de obicei atunci când se declară primul sediu permanent pe teritoriul ţării. În ceea ce priveşte declaraţia de menţiuni, aceasta trebuie completată de fiecare dată când datele declarate anterior suferă modificări.

Declaraţia poate fi depusă la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat ori la poştă (scrisoare recomandată), la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

PRECIZĂRI IMPORTANTE

Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi prin mai multe sedii permanente înregistrate fiscal înainte de 30 iunie 2013 trebuie să depună (pe lângă formularul 013) şi două liste cu aceste sedii permanente. Una va conţine sediile care îndeplinesc condiţiile pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, iar cealaltă va conţine sediile care nu îndeplinesc aceste condiţii.

Totodată, în situaţia în care contribuabilul nerezident desfăşoară activităţi în România şi prin sedii fixe potrivit titlului VI din Codul fiscal, iar sediul fix desemnat să îndeplinească obligaţiile contribuabilului nerezident, prevăzute de titlul VI din Codul fiscal, constituie şi sediu permanent în sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de titlul II din Codul fiscal”.

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu