22 Aprilie, 2019

Înregistrarea în contabilitate a sporurilor încasate şi necuvenite unui salariat al societăţii

Caz practic. Contabilul unei societăți constată că unui salariat i s-au plătit sporuri necuvenite în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă. Aceste sporuri trebuie returnate de către salariat. 

Înregistrarea în contabilitate a sporurilor încasate și necuvenite unui salariat al societății se operează astfel: 

(1) datoria salariatului pentru sporul încasat și ulterior declarat ca fiind necuvenit în raport cu prevederile legale aplicabile: 

4281. Alte datorii în legatură cu personalul / analitic distict “sporuri încasate şi necuvenite” – angajat CNP

=

758. Alte venituri din exploatare

 
(2) salariatul depune la casieria societăţii suma încasată necuvenit: 

5311. Casă în lei

=

4281. Alte datorii în legatură cu personalul / analitic distict “sporuri încasate şi necuvenite” – angajat CNP

Temei legal:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
  • Bădoi, M. – „Legea contabilităţii comentată – explicaţii, studii de caz, monografii contabile”, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.  
comentarii

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu