În afară de înregistrarea în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor, a fost introdus Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII), ceea ce a dus la reglementarea schimbului de informaţii între instituţii, pentru mai buna urmărire a obligaţiilor fiscale

Cum este organizat registrul REMTII?

La nivelul fiecărui organ fiscal al comunei, al oraşului sau al municipiului se instituie şi se conduce Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării. La nivelul municipiului Bucureşti, registrul se instituie şi se conduce la nivelul organului fiscal local al sectorului.

În cazul unui proprietar, persoană fizică sau persoană juridică, de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/înregistrării în România şi care înstrăinează/dobândeşte mijlocul de transport, organul fiscal are obligaţia înregistrării actului de înstrăinaredobândire în registrul REMTII.

In aplicarea acestor prevederi, care se regăsesc în Normele metodologice la Codul fiscal, a fost emis Ordinul nr. 1069/1578/114/2016 al MDRAP, MFP şi MAI, publicat în Monitorul Oficial nr. 659/2016.

Ordinul comun aprobă:

  • formularul tipizat “Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării (REMTII)” ;
  • formularul tipizat “Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport”;
  • “Protocolul-cadru de cooperare privind schimbul de informaţii” dintre organele fiscale locale şi organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. 

Ce se înscrie în REMTII?

În afara informaţiilor obligatorii din formularul REMTII, care converg pe poziţionarea fiscală a părţilor la înstrăinarea unui autovehicul, reţinem atenţia asupra câtorva chestiuni de interes:

  • În registru se înregistrează şi mijloacele de transport pentru care nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport sau care sunt scutite de acest impozit, după caz, şi care sunt supuse înmatriculării/înregistrării.
  • În cazul transferului dreptului de proprietate a mijloacelor de transport prin utilizarea contractului de înstrăinare-dobândire, nu este necesar certificatul de atestare fiscală.
  • Mijlocul de transport pentru care contribuabilul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării se radiază din prezentul registru; în cazul dezmembrării sau al casării, după caz, în regie proprie, documentul îl constituie declaraţia pe propria răspundere a contribuabilului la care, în cazul casării, se anexează procesul-verbal de casare.
  • Informaţiile referitoare la transmiterea dreptului de proprietate se comunică şi se menţionează în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; această menţiune nu produce efectul juridic al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. 

Cum se face schimbul de informaţii?

Prin Protocolul-cadru de cooperare privind schimbul de informaţii dintre organele fiscale locale şi organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, părţile se obligă să realizeze un schimb de informaţii bidirecţional, între DRPCÎV şi serviciile publice comunitare din cadrul instituţiilor prefectului, pe de o parte, şi UAT/SAT, pe de altă parte. Scopul schimbului de informaţii îl constituie corecta înregistrare în evidenţele fiscale locale şi ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate.

Protocolul prevede:

Obligaţiile instituţiilor prefectului: instituţiile prefectului, prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, înscriu menţiuni privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate.

Obligaţiile unităţii /subdiviziunii administrative teritoriale (UAT/SAT): acestea furnizează DRPCÎV/Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor informaţiile din Registrul REMTII, în vederea efectuării menţiunilor privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate.

Obligaţiile DRPCÎV: furnizează informaţiile referitoare la vehiculele înmatriculate,  transmite periodic, în format electronic, informaţiile referitoare la vehiculele înmatriculate/radiate şi asigură accesul online la consultarea informaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 pentru personalul desemnat de către UAT/SAT.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

  1. Buna seara . Am o dilema cu privire la completarea acestul formular REMTII. In speta in cazul existentei unui contract de instrainare /dobindire intre doua persoane cu domiciliul fiscal in acelas UAT SE TRECE IN REGISTRU LA O POZITIE INSTRAINARE SI LA UN ALT NUMAR DOBINDIREA SAU SE TRECE LA UN SINGUR NUMAR ATIT INSTRAINAREA CIT SI DOBINDIREA?Va intreb deoarece exista nenumarate variante si din discutiile avute nu s-a ajuns la nici o concluzie. Va multumesc

  2. Am achitat integral un autovehicol C , catre firma mama din Bucuresti, pentru care am primit factura fiscala, de la Bucuresti. Eu fiind in Oradea, la Primarie, cand sa inregistrez achizitia, am fost refuzat pentru motivul ca pe factura nu este inscris numarul REMTii, de la sector 6 . Contactat titularul facturii, habar nu avea de aceasta obligatie, iar Admin. sector 6, motiva ca nu a operat in registrul REMTII, din lipsa de personal. Ce se intampla cu acei cumparatori de buna credinta , care au platit masina si nu o pot inmatricula. Nici legiuitorul nu a prevazut aceasta situatie…

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here