22 Octombrie, 2019

Iniţiativă legislativă a cetăţenilor de modificare a Constituţiei

În Monitorul Oficial nr. 523 din 12 iulie a fost publicată o iniţiativă legislativă privind expunerea de motive la proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României – semnată de un comitet de iniţiativă legislativă cetăţenească şi redactat în data de 25 mai din acest an. 

Expunerea de motive precede proiectul de revizuire, pornind de la principii fundamentale pentru a ajunge, în final, la chestiuni de detaliu, până la alegerea primarilor – pentru a da un singur exemplu.

Consiliul legislativ a avizat negativ proiectul elaborat de Comitetul de iniţiativă cetăţenească, arătând, între altele, că acelaşi Comitet a mai avut alte patru asemenea proiecte, în ultimii doi ani, avizate de asemenea negativ pentru motive similare soluţiei pronunţate la recentul proiect.

Nu avem intenţia de a prezenta proiectul, pe care cei interesaţi îl găsesc în Monitorul oficial menţionat. De asemenea, nu avem nici intenţia să comentăm propunerile avansate de Comitetul de iniţiativă, având deja punctul de vedere profesionist al Consiliului legislativ, publicat în continuarea proiectului.

Prezentăm aici doar câteva instituţii, astfel cum sunt susţinute de autori  în  expunerea de motive, cu precizarea că ghilimelele noastre reprezintă citarea din textul materialului. 

Împroprietărirea cetăţenilor cu capital productiv

”Proiectul prevede constituirea Fondului Naţional de Capital Distributiv, în care va fi colectată o cincime din produsul intern brut al ţării, în principal, prin instituirea impozitului progresiv pe proprietăţi. Sumele băneşti colectate în acest Fond vor fi folosite pentru împroprietărirea cetăţenilor români cu capital productiv: terenuri, construcţii, maşini, utilaje, echipamente, licenţe, brevete etc., dar şi pentru crearea de capital public utilizat pentru exploatarea resurselor naturale şi a activităţilor cu caracter strategic.

Scopul urmărit, prin această împroprietărire, este unul triplu: a) constituirea unei surse sigure şi permanente pentru investiţii productive în sectorul privat al economiei naţionale; b) despăgubirea cetăţenilor României pentru capitalul şi profiturile de care au fost deposedaţi, prin aşa-zisa privatizare; şi c) construcţia economiei democratice, o economie în care majoritatea capitalului să intre şi să rămână în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor ţării“. […]

”Statul român va fi obligat să recupereze întregul capital pe care şi l-a însuşit prin Legea nr. 15/1990 şi pe care l-a vândut, prin legile privatizării. Capitalul vândut ilegal va fi confiscat. Capitalul vândut legal va fi răscumpărat. Răscumpărarea va fi făcută cu
bani de la Fondul Naţional de Capital Distributiv. Capitalul recuperat va fi trecut în patrimoniul Fondului Naţional de Capital Distributiv şi, ulterior, în proprietatea privată a cetăţenilor ţării.

Fondul Naţional Capitalizat de Pensii Publice. Dreptate pentru pensionari

Proiectul prevede ”crearea Fondului Naţional Capitalizat de Pensii Publice. Statul va trebui să calculeze valoarea actuală a activului net al Fondului Naţional de Pensii Publice. Cu această valoare, Fondul va deveni acţionar la societăţile comerciale create prin aplicarea prevederilor Legii 15/1990. Proiectul interzice obligarea cetăţenilor să contribuie la fonduri private de pensii.“

Mai multe fonduri naţionale, destinate reconstrucţiei ţării

”Statul român va trebui să creeze şi un Fond Naţional Capitalizat de Asigurări de Sănătate şi un Fond Naţional de Şomaj, în care să fie colectate contribuţiile participanţilor la aceste fonduri. Disponibilităţile băneşti ale acestor fonduri, ca şi cele ale Fondului Naţional de Pensii Publice, vor fi depozitate la Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi vor fi folosite pentru acordarea de credite întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru construirea de capacităţi de producţie şi crearea de locuri de muncă.

Se propune şi crearea unui Fond Naţional de Mediu, care va fi alimentat cu sumele plătite ca amenzi de către poluatori şi va finanţa proiectele de refacere a mediului, precum şi a Fondului Naţional pentru Inovare, care va fi alimentat din redevenţele încasate pentru fabricarea şi comercializarea produselor şi tehnologiilor create prin proiectele finanţate de Fond.

Proiectul propune şi crearea unui Fond Naţional Valutar de Rulment, constituit din numerar în valută, la dispoziţia Guvernului României, care să poată fi utilizat în caz de război, de mobilizare, de asediu sau de urgenţă. Această propunere se corelează cu aceea referitoare la constituirea rezervei internaţionale a României numai din aur, prin renunţarea la rezerva oficială valutară, vulnerabilă, având în vedere starea actuală şi previzibilă a sistemului financiar internaţional.

Iată şi alte teme de interes pentru iniţiatori, astfel cum sunt semnalate în expunerea de motive:

 • credite numai în lei, pentru investiţii productive;
 • tezaurul de aur al poporului să fie păstrat în ţară;
 • statul să funcţioneze cu bugete echilibrate, fără împrumuturi;
 • o reală şi completă separaţie şi independenţă a puterilor în stat;
 • România, continuatoare a statului dac şi a statului naţional şi unitar constituit în 1918;
 • reîntregirea Patriei, drept al poporului şi obligaţie a statului român;
 • România este, deja, regionalizată;
 • poporul român are dreptul să ştie cine primeşte cetăţenia română;
 • partide politice fără finanţare de la buget, fără criterii etnice;
 • două zile naţionale, pe 9 Mai, Ziua Independenţei, şi 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri
 • Imnul naţional “Trei culori”;
 • crimele împotriva poporului român, imprescriptibile;
 • informaţia publică, sub controlul poporului (se propune şi crearea Serviciului Naţional de Presă, Radio şi Televiziune, care va funcţiona ca instituţie publică autonomă);
 • vot la urne, dar şi prin corespondenţă;
 • maximum două mandate, pentru toate funcţiile elective;
 • căsătorie numai între bărbat şi femeie;
 • parlament unicameral cu maximum 300 de parlamentari;
 • expertiza profesională, prezentă în toate structurile statului
 • o reală democraţie participativă (Controlul poporului asupra statului se va realiza nu numai prin alegerea directă, de către popor, a tuturor reprezentanţilor săi în toate componentele, în toate autorităţile statului, dar şi prin creşterea participării directe a poporului, a cetăţenilor la procesul de legiferare, de stabilire a normelor de convieţuire socială.“).

Ai nevoie de Constituţia României? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu