Problema a fost repusă în discuţie în urma unui recent comunicat de din partea Curţii Constituţionale a Românie, prin care sunt modificate decizii anterioare, aşa cum puteţi citi în mai jos.  

* În ordine cronologică, avem Decizia Curţii Constituţionale nr. 62/2007 privind soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că prin abrogarea art. 205 şi 206 din Codul penal s-au încălcat dispoziţiile cuprinse în art. 16, 20 şi 21 din Constituţie. De asemenea, s-a mai susţinut că abrogarea dispoziţiilor art. 206 şi 207 din Codul penal contravine dispoziţiilor art. 21 din Constituţie, întrucât are ca efect „imposibilitatea contestării de către magistraţi, în justiţia penală, a activităţii calomnioase a unor ziarişti care, prin articole defăimătoare, conduc la vătămarea imaginii acestora, nemaipăstrându-se un just echilibru între interesul general al statului privind imaginea justiţiei şi dreptul magistraţilor de a-şi apăra onoarea şi demnitatea”.

Excepţia de neconstituţionalitate privea dispoziţiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006, având următorul cuprins: „Articolele 205, 206, 207 şi 2361 se abrogă.”

insulta
Sursa foto: Lege5.ro

Curtea s-a pronunţat, pe considerentul că, deşi aceste dispoziţii au fost abrogate, prevederile legale care au format obiectul abrogării continuă să producă efecte. Dispoziţiile
art. 205, 206 şi 207 din Codul penal, abrogate prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, aveau următorul cuprins:

– Art. 205: Insulta

„Atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocură, se pedepseşte cu amendă.

Aceeaşi pedeapsă se aplică şi în cazul când se atribuie unei persoane un defect, boală sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebui relevate.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.”;

– Art. 206: Calomnia

„Afirmarea sau imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancţiune penală, administrativă sau disciplinară ori dispreţului public, se pedepseşte cu amendă de la 2.500.000 lei la 130.000.000 lei.

Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.”;

– Art. 207: Proba verităţii

„Proba verităţii celor afirmate sau imputate este admisibilă, dacă afirmarea sau imputarea a fost săvârşită pentru apărarea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a făcut proba verităţii nu constituie infracţiunea de insultă sau calomnie.”

Curtea Constituţională a constatat că abrogarea acestor texte de lege şi dezincriminarea, pe această cale, a infracţiunilor de insultă şi calomnie contravin prevederilor art. 1 alin. (3) din Constituţia României, încalcând şi principiul liberului acces la justiţie, consacrat prin art. 21 din Constituţie, dreptul la un proces echitabil şi dreptul la un recurs efectiv, prevăzute în art. 6 şi, respectiv, art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi principiul egalităţii în drepturi prevăzut de art. 16 din Constituţie.

Prin argumentaţia din corpul Deciziei, a fost admisă (cu două opinii separate) excepţia de neconstituţionalitate, constatându-se că dispoziţiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi, partea referitoare la abrogarea art. 205, 206 şi 207 din Codul penal, sunt neconstituţionale.

* Ulterior, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat, prin Decizia nr. 8/2010, asupra recursului în interesul legii, din partea parchetului general, cu privire la consecinţele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62/2007 şi a admis recursul, în sensul că “Normele de incriminare a insultei şi calomniei cuprinse în art. 205 şi 206 din Codul penal, precum şi prevederile art. 207 din Codul penal privind proba verităţii, abrogate prin dispoziţiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, dispoziţii declarate neconstituţionale prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007 a Curţii Constituţionale, nu sunt în vigoare.”

* În 29 aprilie 2013, un comunicat de presă postat pe site-ul CCR informează că Plenul Curţii Constituţionale a soluţionat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4145 alin. 4 din Codul de procedură penală din 1997, cu modificările şi completările ulterioare. Textul în discuţie, introdus prin punctul 58 din Lege nr. 202/2010 începând cu 25.11.2010, prevede următoarele:

“Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

În comunicatul de presă se arată că în urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect dispoziţiile art. 4145 alin. 4 din Codul de procedură penală şi a constatat că ”dezlegarea dată problemelor de drept judecate” prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite nr.8 din 18 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 416/2011, este neconstituţională, contravenind Constituţiei şi Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62/2007, publicată în Monitorul Oficial nr.104/2007.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii şi Judecătoriei Iaşi – Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Probabil că, în zilele următoare, vor urma discuţii pe această temă pe care am semnalat-o în cele de mai sus.

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă, realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here