Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) modifică declaraţia fiscală unică, potrivit unui proiect de ordin elaborat recent, urmând ca impozitul calculat şi reţinut pentru fiecare beneficiar de venit să nu mai fie declarat în formularul 205, ci în formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurat”.

Potrivit datelor furnizate de Fisc, această modificare este necesară datorită reglementărilor introduse de OG nr. 8/2013, unor propuneri primite de la reprezentanţii instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, precum şi de la unele direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice .

* Declararea impozitului calculat şi reţinut pentru fiecare beneficiar de venit

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate cuprinde atât informaţii privind obligaţiile fiscale ale contribuabililor, cât şi informaţii necesare stabilirii, de către casele de asigurări sociale, a stagiilor de cotizare şi a drepturilor cuvenite asiguraţilor, potrivit legii.

Pentru anul 2012, declararea impozitului pe veniturile din salarii, pentru fiecare beneficiar de venit, s-a realizat prin utilizarea formularului 205 “Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, acesta luând locul fişelor fiscale.

De acum înainte, însă, informaţiile referitoare la impozitul calculat şi reţinut, pe fiecare beneficiar de venit, va fi introdus în formularul 112. Astfel, toate informaţiile referitoare la calculul şi reţinerea obligaţiilor aferente veniturilor de natură salarială vor fi concentrate în această declaraţie.

f112c

Modelul şi conţinutul formularului 112 este stabilit prin Ordinul comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr.1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

* Alte modificări aduse prin proiectul elaborat de Fisc

Proiectului de ordin pentru modificarea Ordinului comun nr.1045/2084/793/2012 propune şi o serie de alte modificări la anexele formularului 112, după cum urmează:

„contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal;

„impozitul aferent veniturilor din activităţi agricole potrivit prevederilor art. 71 lit. d) din Codul Fiscal”.  

f112a
Sursa foto: Lege5.ro

– eliminarea tipului de asigurat care realizează venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d)  din Codul Fiscal;

– completarea cu două tipuri de asigurat şi anume: „personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fară drept de pensie, din domeniul apărării naţionale,ordinii publice şi siguranţei naţionale” şi „persoane fizice care realizează venituri sub formă de salarii de la angajatori nerezidenţi şi care achită contribuţiile sociale individuale potrivit art.296^19 alin.(1^13) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare”.

  • completarea Nomenclatorului “Tip asigurat“ cu un nou tip de asigurat “Administratorii societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie”;

f112bSursa foto: ANAF

  • adaptarea secţiunii C, din „Anexa Asigurat” a declaraţiei, astfel încât să permită declararea separată, pentru aceeaşi persoană, a fiecărui tip de venit realizat pentru  luna de raportare (secţiunea C devine repetitivă);
  • modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Actele normative conexe acestui subiect pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems

Sursa: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here