“O piaţă financiară integrată şi eficientă presupune integritatea pieţei. Buna funcţionare a pieţelor de valori mobiliare şi încrederea publicului în aceste pieţe sunt premise indispensabile ale creşterii economice şi prosperităţii. Abuzul de piaţă dăunează integrităţii pieţelor financiare şi subminează încrederea publicului în valorile mobiliare şi instrumentele derivate.”

Am citat din Directiva 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi manipulările pieţei (abuzul de piață).

p1
Sursa foto: Lege5.ro

În scopul de a asigura integritatea pieţelor financiare ale Uniunii Europene şi de a consolida încrederea investitorilor în respectivele pieţe, Directiva 2003/6 interzice utilizările abuzive ale informaţiilor confidenţiale şi impune emitenţilor de instrumente financiare să facă publice, de îndată ce este posibil, informaţiile confidenţiale care îi privesc în mod direct.

O „informaţie confidenţială” este definită ca fiind o informaţie (I) cu caracter precis, (II) nepublicată încă, (III) care se referă în mod direct sau indirect la unul sau la mai multe instrumente financiare sau la emitenţii lor şi (IV) care este susceptibilă să influenţeze în mod semnificativ cursul instrumentelor financiare în cauză sau cursul instrumentelor financiare derivate conexe.

Directiva 2003/124
(a Comisiei, din 22 decembrie 2003, de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind definiţia şi publicarea informaţiilor confidenţiale și definiţia manipulărilor pieţei) oferă o definiţie mai detaliată a noţiunii „informaţie cu caracter precis”. Astfel, informaţia trebuie să indice un ansamblu de circumstanţe existente sau despre care există motive raţionale de a crede că vor exista, ori un eveniment care a avut loc sau despre care există motive raţionale de a crede că va avea loc.
Acesta fiind contextul, vă propunem să vedeţi de ce şi în ce condiţii Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a trebuit să dea clarificări despre “informaţia cu caracter precis”.
Curtea de justiţie federală a Germaniei a solicitat Curţii de Justiţie clarificări cu privire la noţiunea „informaţie cu caracter precis”. Această instanţă a fost sesizată cu un litigiu între domnul Geltl şi Daimler AG privind prejudiciul pe care primul susţine că l-a suferit ca urmare a publicării pretins tardive de către această societate a unor informaţii referitoare la încetarea anticipată a mandatului domnului Schrempp ca preşedinte al consiliului său de administraţie.

Astfel, la 28 iulie 2005, cursul acţiunilor Daimler a urcat puternic, în urma publicării deciziei consiliului de supraveghere al Daimler, adoptată în aceeași zi, potrivit căreia domnul Schrempp se va retrage la sfârşitul acelui an şi că va fi înlocuit de domnul Zetsche. Or, domnul Geltl vânduse deja acţiunile sale Daimler.

În soluţionarea cauzei, Curtea de justiţie federală a Germaniei a trebuit să stabilească în special dacă o informaţie precisă legată de retragerea domnului Schrempp putea exista înainte de decizia consiliului de supraveghere din 28 iulie 2005. Astfel, la 17 mai 2005, domnul Schrempp a discutat despre intenţia sa cu preşedintele consiliului de supraveghere, iar ulterior alţi membri ai consiliului de supraveghere şi ai consiliului de administraţie au fost de asemenea informaţi.
Răspunzând solicitării de clarificări, din partea Curţii de justiţie federală a Germaniei, prin hotărârea pronunţată pe 28 iunie, Curtea răspunde că, în cazul unui proces de lungă durată prin care se urmăreşte realizarea unei anumite circumstanţe sau provocarea unui anumit eveniment, pot să constituie informaţii cu caracter precis în sensul acestor dispoziţii nu doar circumstanţa sau evenimentul în cauză, ci şi etapele intermediare ale procesului menţionat care sunt legate de realizarea acestora.

Astfel, o etapă intermediară a unui proces de lungă durată poate ea însăşi constitui un ansamblu de circumstanţe sau un eveniment potrivit sensului atribuit în mod obişnuit acestor termeni. Această interpretare nu este valabilă exclusiv pentru etapele deja existente sau deja produse, ci priveşte inclusiv etapele despre care există motive raţionale de a crede că vor exista sau că se vor produce.

Orice altă interpretare ar risca să aducă atingere obiectivelor directivei de a asigura integritatea pieţelor financiare ale Uniunii şi de a consolida încrederea investitorilor în respectivele pieţe. Astfel, a exclude posibilitatea de a considera că o informaţie referitoare la o asemenea etapă a unui proces de lungă durată are un caracter precis ar anihila obligaţia de a face publică informaţia respectivă chiar dacă aceasta ar avea un caracter specific şi chiar dacă ar fi prezente inclusiv celelalte elemente constitutive ale unei informaţii confidenţiale. Într-o asemenea situaţie, anumiţi deţinători ai acestei informaţii s-ar putea afla într-o poziţie avantajoasă în raport cu ceilalţi investitori şi ar fi în măsură să profite de această informaţie în detrimentul celor care nu o cunosc.

În ceea ce priveşte noţiunea de ansamblu de circumstanţe despre care există motive raţionale de a crede că vor exista sau de eveniment despre care există motive raţionale de a crede că va avea loc, Curtea precizează că se referă la circumstanţele sau la evenimentele viitoare cu privire la care, pe baza unei aprecieri globale a elementelor deja disponibile, există o perspectivă reală că vor exista sau că vor avea loc.

Prin urmare, nu se impune demonstrarea unei probabilităţi ridicate a circumstanţelor sau a evenimentelor în cauză. În plus, amploarea efectului acestui ansamblu de circumstanţe sau al acestui eveniment asupra cursului instrumentelor financiare în cauză nu are incidenţă asupra interpretării acestei noţiuni.


Răspunsul dat instanţei germane a făcut obiectul Hotărârii în cauza C-19/11 Markus Geltl/Daimler AG.

Legislaţia europeană (dar şi jurisprudenţa) pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here