Principiile de bază ale „Sistemului TVA la încasare”

Persoanele care aplică sistemul colectează TVA la încasarea facturilor, dar nu mai târziu de 90 de zile, vor include în facturile emise sintagma „TVA la încasare”. Persoanele în cauză nu vor deduce TVA pentru achiziţiile efectuate decât în momentul în care îşi vor plăti furnizorii (indiferent dacă furnizorii aplică sau nu sistemul TVA la încasare).

Persoanele impozabile beneficiare, indiferent de sistemul pe care îl aplică, îşi vor exercita dreptul de deducere pentru achiziţiile efectuate de la contribuabili care aplică sistemul numai atunci când achită facturile respective.

Persoane impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare

Persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România, înregistrate în scopuri de TVA şi care au o cifră de afaceri inferioară plafonului de 2.250.000 lei.

 Aplicarea TVA la încasare de către persoane care se încadrează în acest sistem

Persoane impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA după data de 1 ianuarie 2013

Sistemul TVA la încasare se aplică de către persoanele impozabile după data de 1 ianuarie 2013, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA;

În acest caz, există obligaţia depunerii notificării (formular 097).

Aplicarea TVA la persoanele impozabile care nu aplică sistemul TVA la încasare

Operaţiuni excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare de către persoanele obligate să aplice sistemul TVA la încasare

1. Operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră a nu fi România (livrările intracomunitare de bunuri, exporturile);

2. Livrările de bunuri şi sau prestările de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata TVA (livrările intracomunitare de servicii şi livrările externe de servicii);

3. Livrările de bunuri sau prestările de servicii scutite fără drept de deducere;

4. Operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 1521 – 1523  (agenţii de turism, regimurile de bunuri second-hand);

5. Livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii a căror contravaloare este încasată în numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice autorizate, liber profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică;

6. Livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului.

Autor: Raluca Ţuţu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here