Birourile de Consiliere pentru Cetățeni din rețeaua ANBCC oferă persoanelor interesate servicii de informare și consiliere în 12 domenii de larg interes public: asigurări și asistență socială, drepturi și obligații civile, impozite și taxe, învățământ, procedură notarială, protecția consumatorului, a copilului, raporturi de muncă, regimul proprietății, sănătate, servicii publice. În cele ce urmează, prezentăm o situație în domeniul protecției consumatorilor.

În România, actul normativ care stabilește și protejează principalele drepturi ale consumatorilor este Ordonanţă nr. 21 (r2) privind protecţia consumatorilor. Potrivit articolului 3, principalele drepturi ale consumatorilor sunt:

a) de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime;

b) de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori;

c) de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate;

d) de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege;

e) de a se organiza în asociaţii de consumatori, în scopul apărării intereselor lor.

Organul administrației publice care coordonează și realizează politica în domeniul protecției consumatorilor este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

Cunoscând aceste detalii, un cetățean a prezentat consilierului BCC următoarea situație: în urma contractării unui credit pentru consumatori, domnul A a observat că ii erau impuse o serie de comisioane care sunt interzise, conform Ordonanței de urgenţă nr. 50 din 09/06/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Constatând că, potrivit Ordonanței de urgenţă nr. 50,  art. 35, sunt interzise majorarea nivelului comisioanelor și tarifelor bancare, precum și impunerea de comisioane de depunere/retragere numerar pentru plata ratelor si, respectiv, tragerea sumelor din credit, domnul A s-a adresat Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, neprimind, însă, niciun răspuns. În prezent, domnul A se află în situația de a fi așteptat, de mai bine de un an, răspunsul Autorității și dorește să știe cum poate proceda, mai departe, în vederea obținerii unei soluții.

În oferirea potențialelor căi de soluționare, consilierul BCC a parcurs următorii pași:

1. S-a asigurat că domnul A are un număr de înregistrare pentru plângerea depusă.

2. I-a oferit domnului A datele de contact complete ale ANPC: adresa Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1; e-mail: office@anpc.ro; telefon: 0372-131951.

3. I-a oferit domnului A două posibilități de acțiune:

*Aceea de a trimite o solicitare scrisă de furnizare a informațiilor privind stadiul reclamației transmise inițial (cu precizarea numărului de înregistrare), folosind adresa de e-mail generala pentru reclamații și relatii cu publicul office@anpc.ro.

* Aceea de a trimite, în original, solicitarea de furnizare a informațiilor privind stadiul rezolvării reclamației transmise inițial, pe adresa de corespondență, folosind metoda confirmării de primire.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here