Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoanele fizice interesate pot depune personal o cerere-tip cu datele complete de stare civilă şi motivată, la ghişeele subunităţilor de poliţie de la locul de naştere, domiciliu/ reşedinţă, însoţită de actul de identitate, timbru fiscal în valoare de 2 lei şi chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Referitor la actul de identitate, acesta poate fi unul dintre următoarele documente: cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, permis de şedere, aflate în termen de valabilitate.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

În acelaşi timp, certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare.

Astfel, certificatul de cazier judiciar se poate solicita în ţară numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public. În străinătate, cazierul judiciar se poate solicita pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine.

Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

Dacă cererea se depune prin împuternicit, ea va fi însoţită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii. Procura se va depune la locul de domiciliu sau de reşedinţă al împuternicitului, care poate fi cetăţean român sau cetăţean străin cu reşedinţa în România.

Există două modalităţi prin care poate fi depusă această procură:

–          în original, dacă procura are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar;

–          în copie, dacă procura are un obiect generic, ce presupune şi obţinerea certificatului de cazier judiciar.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor fizice în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă la unitatea de poliţie de la locul de naştere, de domiciliu ori de reşedinţă. De asemenea, el poate fi eliberat în cel mult 30 de zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Cazierul judiciar este valabil 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Certificatele de cazier judiciar se pot elibera „pe loc”, persoanelor fizice care sunt născute în România şi au atribuit CNP,  care depun cererea-tip la unităţile de poliţie de la locul de naştere ori de domiciliu/reşedinţă şi care nu sunt înscrise în cazierul judiciar (nu sunt cunoscute cu antecedente penale).

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acestuia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia.

Sursa: Poliţia Română

4 COMENTARII

 1. am o intrebare , locuiesc cu sotia de 6 ani in Republica Moldova , detine de tot acest timp cetatenie romina , eu am carte de reintregire a familiei expira in 2013 cum pot dobindi cetatenie romina

 2. Bună,

  Conform alineatului 1, al articolului 8 din Legea nr. 21/1991 a Cetăţeniei Române, “Art. 8. – (1) Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;
  b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
  c) a împlinit vârsta de 18 ani;
  d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;
  e) este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
  f) cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
  g) cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.”

  De asemenea, potrivit art. 10 din Lege, “Cetatenia romana se poate acorda si persoanei care a avut aceasta cetatenie si care cere redobandirea ei, cu pastrarea cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate, daca indeplineste in mod corespunzator conditiile prevazute la art. 8 lit. b), c) si e)”.

  In acelasi timp, “redobandirea cetateniei de catre unul dintre soti nu are nici o consecinta asupra cetateniei celuilalt sot. Sotul cetatean strain sau fara cetatenie al persoanei care se repatriaza si redobandeste cetatenia romana poate cere dobandirea cetateniei romane in conditiile prezentei legi”.

  Citeşte Legea nr.21/1991, în special CAPITOLUL III, Procedura acordarii cetateniei romane , pentru a descoperi ce trebuie să faceţi în cazul în care doriţi să dobândiţi cetăţenia română.

  Pentru a afla alte informaţii utile, poţi intra şi aici: http://www.just.ro/Sections/PrimaPagina_MeniuDreapta/TotuldespreCet%C4%83%C5%A3enie/Cet%C4%83%C5%A3enie/art10indice1/tabid/593/Default.aspx sau aici: http://www.basarabeni.ro/legislatie/acte-necesare-pentru-redobandirea-cetateniei-romane/

 3. Daca am buletinul pe Dej si am nevoie de cazier judiciar, acest act poate fi elberat numai la Dej sau pot sa-i scot si la Cluj-Napoca? Am nevoie si de apostila! Multumesc!

 4. Am procura pt cazier și am obținut cazierul odată,, as dori sa mai obțin un cazier și Domnul de la ghișeu zice ca am nevoie de alta procura!! Este corect?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here