21 Ianuarie, 2018

Informaţii privind necesitatea modificării actului de identitate şi a altor documente, în momentul schimbării domiciliului

Suntem cetățeni. În fiecare zi respectăm norme și ne exercităm drepturile. Și totuși, până în momentul în care suntem puși în fața unor situații care necesită rezolvare, puțini dintre noi își pun în mod serios problema drepturilor de care beneficiază.

Activitatea Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni intervine tocmai în aceste situații “critice”, în momente în care cetățenii fie estimează că le-a fost încălcat un drept și își doresc o confirmare, fie apreciează că au nevoie de mai multe informații în vederea rezolvării de probleme concrete.

Situația prezentată în cele ce urmează se încadrează în această a doua categorie, constituind un exemplu de solicitare (și furnizare) de informații privind înnoirea actului de indentitate și a altor documente conexe, în momentul schimbării domiciliului.

Problema: Cartea de Identitate a cetățeanului B urmează să expire în câteva luni. De asemenea, cetățeanul B și-a achiziționat un nou apartament în care va avea domiciliul legal.

Dat fiind că în activitatea sa profesională, domnul B folosește în mod curent și alte tipuri de documente de identificare și certificare precum permis de conducere și atestate de transportator, acesta a solicitat consilierului BCC informații cu privire la necesitatea înnoirii documentelor după schimbarea domiciliului și, implicit, a Cărții de Identitate.

Prin răspunsul oferit, consilierul BCC i-a confirmat domnului B necesitatea de a-și înnoi Cartea de Identitate și de a se adresa Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP), de care domnul B aparține.

Ulterior, consilierul BCC a identificatdocumentelecare trebuie prezentate în vederea eliberării unei noi Cărți de Identitate, pentru cele două situații posibile în cazul domnului B, după cum urmează:

* Documentele necesare pentru înnoirea CI la expirarea termenului de valabilitate:

 Cerere tip

 Certificatul de naștere – original + copie

 Certificatul de căsătorie – original + copie (unde este cazul)

  Hotărârea de divorț rămasă definitivã – original + copie (unde este cazul)

 Certificat de deces al soţ/soţie – original + copie (unde este cazul)

 Actul de spațiu – original + copie (prezenţa obligatorie a unui proprietar la ghişeu)

 Chitanţa în valoare de 4 lei – taxa de timbru

 Chitanţa în valoare de 7 lei – contravaloarea cãrții de identitate

 Actul de identitate vechi (buletin sau carte de identitate)

 În cazul expirãrii sau preschimbãrii cãrții de identitate se va prezenta şi cartea de alegător.

* Documentelenecesare pentru înnoirea CI în cazul schimbãrii domiciliului:

 Cerere tip

 Certificatul de naştere – original + copie

 Certificatul de cãsãtorie – original + copie

  Hotararea de divorţ rãmasã definitivã (unde este cazul) – original + copie

 Certificat de deces al soţ/soţie – original + copie (unde este cazul)

 Actul de spaţiu (extras funciar, contract de vânzare – cumpãrare sau titlu de proprietate ) – în original + copie (prezenţa obligatorie a unui proprietar la ghişeu)

 Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani – original + copie

 Chitanţa în valoare de 4 lei – taxa de timbru

 Chitanţa în valoare de 7 lei – contravaloarea cãrții de identitate

 Cartea de alegător în cazul în care solicitantul posedã carte de identitate

 Actul de identitate eliberat anterior

 Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un pãrinte sau de reprezentantul legal.

Referitor la documentele suplimentare pe care domnul B le folosește în activitatea sa profesională, cum sunt permisul de conducere și atestatele de transportator, consilierul BCC l-a informat pe acesta că, în cazul în care informații precum domiciliul sau seria și numărul Cărții de Identitate nu sunt prezente pe aceste documente, înnoirea acestora nu este necesară, aceasta fiind cu certitudine situația în cazul permisului de conducere.

Legislaţie: OUG. Nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de  identitate ale cetãţenilor români

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu