Angajatorul şi reprezentanţii angajaţilor trebuie să respecte drepturile şi obligaţiile reciproce, ţinând seama atât de interesele întreprinderii, cât şi de cele ale angajaţilor.

Prevederile legii nr. 467/2006 reglementează cadrul general de stabilire a cerinţelor minime ale dreptului la informare şi consultare a angajaţilor.

Astfel, potrivit legii, modalităţile de informare şi consultare se pun în aplicare potrivit legii şi contractelor colective de muncă.

Legea 467/2006 se aplică întreprinderilor cu sediul în România, care au cel puţin 20 de angajaţi. Numărul de angajaţi luat în considerare la nivelul întreprinderii este cel existent la data începerii procedurilor de informare.

Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului navigant din marina comercială, aflat în misiune.

Conform actului normativ, angajatorii au obligaţia să informeze şi să consulte reprezentanţii angajaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte:

– evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi situaţiei economice a întreprinderii;

– situaţia, structura şi evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă în cadrul întreprinderii, precum şi cu privire la eventualele măsuri de anticipare avute în vedere, în special atunci când există o ameninţare la adresa locurilor de muncă;

– deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă, inclusiv cele vizate de legislaţia română privind procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor colective şi al protecţiei drepturilor angajaţilor, în cazul transferului întreprinderii.

Informarea se va face într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor să examineze problema în mod adecvat şi să pregătească, dacă este cazul, consultarea, potrivit legii.

Când are loc consultarea?

Consultarea va avea loc într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor să examineze problema în mod adecvat şi să elaboreze un punct de vedere, precum şi pe baza informaţiilor furnizate de angajator şi a punctului de vedere pe care reprezentanţii angajaţilor au dreptul să îl formuleze.

În acelaşi timp, consultarea va avea loc astfel încât să permită reprezentanţilor angajaţilor să se întâlnească cu angajatorul şi să obţină un răspuns motivat la orice punct de vedere pe care îl pot formula.

Modalităţile de informare şi consultare a angajaţilor pot fi definite în mod liber şi în orice moment, în contractele şi acordurile colective de muncă, încheiate conform legii.

Legea 467/2006 prevede că angajatorul nu este obligat să comunice informaţii sau să întreprindă consultări, dacă acestea sunt de natură să dăuneze grav funcţionării întreprinderii sau să-i prejudicieze interesele. Decizia de a nu comunica aceste informaţii sau de a nu întreprinde consultări trebuie motivată faţă de reprezentanţii angajaţilor.

Dacă reprezentanţii angajaţilor nu consideră justificată decizia angajatorului de a invoca confidenţialitatea informaţiilor sau de a nu furniza informaţiile relevante ori de a nu iniţia consultări, aceştia se pot adresa instanţelor judecătoreşti de drept comun competente.

Reprezentanţii angajaţilor beneficiază de protecţie şi garanţii care să le permită să-şi îndeplinească corespunzător obligaţiile ce le-au fost încredinţate, în conformitate cu prevederile legislaţiei române, pe toată durata exercitării mandatului.

Faptele care constituie contravenţii se amendează cu amenzi de la 1000 de lei până la 50 000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sau de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze controlul.

Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere legislaţiei române privind:

a) procedurile specifice de informare şi consultare, în cazul concedierilor colective;

b) protecţia drepturilor angajaţilor, în cazul transferului întreprinderii;

c) constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare şi consultare a angajaţilor în întreprinderile de dimensiune comunitară şi în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară.

Sursa: Legea 467/2006  privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, publicată în Monitorul Oficial 1006 din 18 decembrie 2006

1 COMENTARIU

  1. Descrierea Dvs. s-a oprit tocmai înainte de comentarea obligației angajatorului DE A NEGOCIA UN ACORD cu reprezentanții angajaților pentru situațiile prevăzute de ART.5 alin. 3 lit. C. Va rog sa continuați cu explicarea acestor aspecte. Cu multumiri anticipate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here