În Monitorul Oficial nr. 429 din 28.06. 2012 a fost publicat Ordinul ANAF  nr. 821/2012 pentru aprobarea formularelor 610 „Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale“ şi 620 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate“.

Actul normativ este din categoria celor ce reglementează administrarea de către ANAF începând cu 01.07.2012 a asigurărilor sociale datorate  de persoanele fizice  ce realizează în mod individual venituri supuse asigurărilor sociale.

Astfel,  prin Ordinul ANAF nr. 821/2012 se reglementează formularele deciziilor de impunere:

610 „Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale“.

620 „Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate“.

Cum funcţionează procedura declarării şi plăţii contribuţiei la asigurări de sănătate ?

Baza de calcul a contribuţiei la sănătate (5,5%) este venitul net, declarat de contribuabil prin declaraţia de venit global – formular 200. După cum se cunoaşte, aceasta se depune până în data de 25 mai a anului următor şi este bază de calcul pentru venitul estimat a se realiza în anul următor, suma declarată este supusă impozitului pe venit în plăţi anticipate datorate în acest an. În acelaşi mod se datorează contribuţia şi pentru cei ce plătesc impozit prin norme de venit.

În mod similar, ca şi până acum, de altfel, în baza acestui venit estimat, se efectuează plăţi anticipate pentru contribuţia la asigurările de sănătate. [art. 296^24 alin. (2) din Codul fiscal].

Scadenţa plăţilor la contribuţia individuală la sănătate este în data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru [art. 296^24 alin. (4) din Codul fiscal].

Practic, pentru următorul semestru din 2012, persoanele ce desfăşoară activităţi independente (PFA), persoanele ce desfăşoară profesii libere, întreprinderile individuale etc. vor fi notificate de ANAF să plătească contribuţia la asigurările de sănătate, trimestrial, în plăţi egale anticipate.

Aceste plăţi au ca bază de calcul venitul net al anului trecut, declarat prin declaraţia de venit global 200, sau venitul net estimat a se realiza pentru cei ce au început activitatea în acest an/cei ce au desfăşurat activitate în anul trecut şi au estimat modificări semnificative în nivelul veniturilor (declaraţia 220).

Reţinem că plata contribuţiei la sănătate este obligatorie pentru veniturile realizate ca PFA chiar dacă se realizează şi venituri din salarii, în aceeaşi perioadă fiscală.

Observăm că aceste plăţi sunt plăţi anticipate, datorate în baza unui venit estimat. Astfel, după terminarea anului, prin depunerea declaraţiei finale de venit, se determină baza de calcul pentru suma finală anuală, datorată la contribuţia de sănătate. ANAF regularizează calculul sumelor de plată şi sunt posibile două situaţii:

–  diferenţa datorată în plus la plată se va achita în 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere anuală [art. 296^25 alin. (6) din Codul fiscal].

– suma achitată în plus se compensează cu datoria la plată contribuţiei în anul următor.

În ceea ce priveşte declaraţia 600 a ANAF, „Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii“, am observat că nu există reglementat un termen de depunere a acesteia.

OMFP nr. 882/2012 transpune termenele de depunere a declaraţiei la pensii, pentru persoanele ce desfăşoară activităţi într-o manieră independentă şi au obligaţia contribuţiei la sistemul public de pensii.

Termenele sunt:

– declaraţia se depune până în data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în care se datorează contribuţia la pensii;

– pentru cei ce încep o activitate în cursul anului, termenul este de 15 zile de la demararea activităţii.

Desigur că sunt multe de comentat cu privire la aceste termene, cum ar fi faptul că este greu de estimat în ianuarie ce venituri voi realiza ca PFA în decembrie ale aceluiaşi an. Însă, este bine – venită reglementarea termenelor de depunere a declaraţiei şi vom vedea efectiv şi procedura practică.

Mai reţinem şi faptul că zilele trecute a fost supus dezbaterii publice un proiect de modificare a normelor de aplicare a Codului fiscal, ce surprinde şi câteva aspecte pentru asigurările sociale, astfel sperăm să avem o bază normativă mai exactă, după publicarea acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here