Granturile doctorale sunt alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013 de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Reglementarea este prevăzută în Ordinul 4970 din 2 august, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 16/08/2012.

Citeşte Ordinul 4970/2012 aici!

Notă: În anexele la ordin sunt prezentate granturile doctorale.

Granturile doctorale s-au acordat în conformitate cu propunerile instituţiilor de învăţământ superior de stat organizatoare de studii universitare de doctorat şi propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior.

Prin excepţie, pentru domeniile care au programe de studii unice la nivel naţional, granturile doctorale sunt alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), la propunerea universităţilor.

Senatul universitar, pe baza metodologiei proprii, alocă granturi doctorale domeniilor prioritare şi programelor de studii universitare de doctorat performante.

În ordinul de mai sus (4970/2012), este precizat faptul că Senatul universitar aprobă cifra de şcolarizare pentru domeniile de studii universitare de doctorat organizate în regim cu taxă.

De asemenea, potrivit actului normativ, universităţile trebuie să organizeze concurs de admitere pentru studii universitare de doctorat.

După finalizarea concursului de admitere, toate universităţile au obligaţia de a comunica MECTS numărul de granturi doctorale atribuite şi numărul de studenţi doctoranzi admişi în regim cu taxă, pe domenii.

Ordinul MECTS 4970/2012 a intrat în vigoare în data de 16 august

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here