Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va avea loc în data de 7 iulie 2012, în municipiul Bucureşti. Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 2 iulie 2012. Examenul va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Înscrierile la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal se fac în perioada 7-25 iunie 2012 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti.

Dosarul de înscriere va conţine cererea de înscriere la examen, care se găseşte în anexa ataşată Hotărârii nr. 11/2012 privind susţinerea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal – sesiunea iulie 2012, hotărâre care poate fi găsită la adresa: http://lege5.ro/Gratuit/gmytmnzvga/hotarare-11-2012-hotarare-privind-sustinerea-examenului-de-atribuire-a-calitatii-de-consultant-fiscal-sesiunea-iulie-2012

În afară de această cerere, dosarul trebuie să mai conţină următoarele acte:

a) curriculum vitae;

b) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

c) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale.

d) actul de identitate, în copie;

e) certificatul de cazier judiciar;

 f) certificatul de cazier fiscal;

 g) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;

 h) trei fotografii 2/3 cm.

În anexa nr.1,  ataşată Hotărârii nr. 11/2012, găsiţi, de asemenea, tematica şi bibliografia pentru examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal.

Sursa: Monitorul Oficial

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here