21 Februarie, 2020

Informaţii despre contractul colectiv de muncă (I)

Potrivit prevederilor art. 1 lit. i din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, contractul colectiv de muncă reprezintă convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală şi reprezentanţii angajaţilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din relaţiile de muncă.

Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmăreşte promovarea şi apărarea intereselor părţilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, în vederea asigurării păcii sociale.

Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi, grupuri de unităţi şi sectoare de activitate (art. 128 alin. 1 din Legea nr. 62/2011, republicată). Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte, după cum urmează:

a) pentru toţi salariaţii din unitate, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel;

b) pentru toţi salariaţii încadraţi în unităţile care fac parte din grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă la acest nivel;

c) pentru toţi salariaţii încadraţi în toate unităţile din sectorul de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă. În cazul în care la nivel de angajator sau grup de angajatori nu există contract colectiv de muncă, se aplică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel superior (cel mai inalt nivel este contract colectiv de muncă la nivel de sector de activitate).

La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile sunt egale şi libere (art. 131 din Legea nr. 62/2011, republicată). Clauzele contractelor colective de muncă pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege şi nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior, iar prevederile legale referitoare la drepturile angajaţilor au un caracter minimal (art. 132 din Legea nr. 62/2011, republicată).

Prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi în bani şi în natură, altele decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru categoria respectivă de personal.

Acestea se negociază, în condiţiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor de credite, în limitele şi în condiţiile stabilite prin acestea.

Drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege în limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor şi nu pot fi modificate prin contracte colective de muncă. În cazul în care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale între limite minime şi maxime, drepturile salariale concrete se determină prin negocieri colective, dar numai între limitele legale. Sancţiunea nerespectării acestor prevederi este nulitatea acelor clauze (art. 138 din Legea nr. 62/2011, republicată).

Notă: În partea a doua a subiectului găsiţi informaţii despre încheierea contractului colectiv de muncă, iar în partea a treia – informaţii despre executarea şi încetarea acestuia. 

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în
 Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Un comentariu

  • Răspunde
    Mihai Marian
    martie 18 2016

    Bună ziua. As dori sa știu și eu dacă pot beneficia de cele 5 zile de concediu paternal dacă firma la care lucrez are mai puțin de 21 de angajați și dacă aceste zile de concediu paternal nu pot fi acordate dacă am contract individual de munca, deoarece șeful meu a spus ca nu are contract colectiv de munca. Iar când l-am întrebat de aceste zile de concediu mi s-a răspuns așa : “ca dacă umblu cu cârcote de genul ăsta mă baga în concediu definitiv” . As dori dacă se poate sa îmi spuneți ce pot sa fac în legătură cu ce -am scris mai sus.

    Va mulțumesc anticipat

Scrie un comentariu