27 Iulie, 2017

Influenţa cursului de schimb valutar asupra exporturilor, importurilor şi economiei unei ţări

Variaţia cursului de schimb valutar a monedei naţionale are efecte asupra exporturilor, importurilor şi, pe cale de consecinţă, asupra întregii economii (producţie, ocuparea forţei de muncă, inflaţie etc.).

1. Devalorizarea

Devalorizarea înseamnă ieftinirea, oficială, stabilită de banca naţională/centrală, a monedei naţionale faţă de moneda altei ţări (faţă de o valută).

Exemplul 1. La data t1.  1 dolar ($) = 4 lei; 1 leu = 0,25 dolari, sau 1 leu = 25 cenţi,

Pornind de la raportul dolar/leu de 1 $ = 4 lei, vom ajunge  la raportul leu/dolar după cum urmează: 1 $ = 4 lei; 4 lei = 1 $; 1 leu = 1 $ : 4 lei = 0,25 $ sau 1 leu = 25 cenţi, având în vedere că 1 dolar = 100 cenţi.

La data t2.  Banca Naţională a României (BNR) a comunicat, oficial, că, datorită devalorizării leului, cursul de schimb valutar este: 1 dolar = 5 lei.

În acest caz vom avea 1 $= 5 lei; 5 lei = 1 $; 1 leu = 1 $: 5 lei = 0, 20 $, sau 1 leu = 20 cenţi.

După devalorizare, „preţul” unui leu nu mai este de 25 cenţi, ci de 20 cenţi, ceea ce exprimă o „ieftinire” a leului faţă de dolar, o scădere a puterii de cumpărare a leului faţă de dolar, o devalorizare a acestuia: cu un leu nu se mai cumpără 25 cenţi, ci 20 cenţi, deci mai puţin cu 25 – 20 = 5 cenţi, cea ce înseamnă o “ieftinire” a leului faţă de dolar cu 20%.

În termeni monetari se spune că leul s-a devalorizat, s-a ieftinit, ia scăzut “preţul” faţă de dolar.

2. Revalorizarea

Revalorizarea înseamnă o scumpire, oficială, stabilită de banca naţională/centrală, a monedei naţionale faţă de moneda altei ţări (faţă de o valută).

Revalorizarea este inversul devalorizării.

În raportul dintre două monede, în timp ce una se devalorizează (îi scade “preţul”, valoarea, puterea de cumpărare), cealaltă se revalorizează (îi creşte “preţul”, valoarea, puterea de cumpărare).

Revalorizarea leului = devalorizarea dolarului.

Revalorizarea leului faţă de dolar înseamnă creşterea, oficială,  a „preţului” leului faţă de dolar: trebuie plătiţi mai mulţi cenţi pentru un leu.

Exemplul 2. La data t1.  1 dolar ($) = 4 lei; 1 leu = 0,25 dolari, sau 1 leu = 25 cenţi,

La data t3.  Banca Naţională a României a comunicat, oficial, că, datorită revalorizării leului, cursul de schimb valutar, pentru un dolar, este de 2,00 lei.

În acest caz, vom avea: 1 $= 2,00 lei; 2,00 lei = 1 $; 1 leu = 1 $ : 2,00 lei = 0,50 $, sau 1 leu = 50 cenţi.

Plătindu-se mai puţini lei pentru un dolar, înseamnă că leul s-a întărit, a crescut în putere.

După revalorizare, „preţul” unui leu nu mai este de 25 cenţi, ci de 50 cenţi, ceea ce exprimă o „scumpire”, o creştere a puterii de cumpărare a leului faţă de dolar: cu un leu nu mai cumpărăm 25 de cenţi, ci 50 de cenţi, deci mai mult cu 50 – 25 = 25 cenţi, cea ce înseamnă o creştere a “preţului” leului faţă de dolar cu 100%.

3. Deprecierea

Deprecierea înseamnă scăderea, pe piaţa liberă, adică la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale, a „preţului” monedei naţionale faţă de moneda altei ţări (faţă de o valută).

Deprecierea leului faţă de dolar înseamnă scăderea „preţului”, a valorii, a puterii de cumpărare a leului faţă de dolar, dar nu “la oficial”, nu la cursul stabilit de BNR, ci pe piaţa liberă, la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale.

4. Reprecierea

Reprecierea înseamnă creştere, pe piaţa liberă, adică la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale, a „preţului” monedei naţionale faţă de moneda altei ţări (faţă de o valută).

Reprecierea este inversul deprecierii.

Reprecierea leului = deprecierea dolarului.

În raportul dintre două monede, în timp ce una se depreciază (îi scade “preţul”, valoarea, puterea de cumpărare, la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale), cealaltă se repreciază (îi creşte “preţul”, valoarea, puterea de cumpărare, la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale).

Concret, reprecierea leului faţă de dolar, pe piaţa liberă (la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale), înseamnă creşterea „preţului”, a valorii, a puterii de cumpărare a leului faţă de dolar.

Reprecierea leului faţă de dolar înseamnă creşterea „preţului”, a valorii, a puterii de cumpărare a leului faţă de dolar, dar nu “la oficial”, nu la cursul stabilit de BNR, ci pe piaţa liberă, la casele de schimb valutar şi la băncile comerciale.

În timp ce devalorizarea şi revalorizarea sunt stabilite oficial, prin intervenţia băncii centrale/naţionale a fiecărei ţări, deprecierea şi reprecierea sunt stabilite pe piaţa valutară liberă,  adică de casele de schimb valutar şi de băncile comerciale.

Despre autor  ⁄ Grigorie Lăcriţa

Este evaluator în specialitatea evaluare economică şi financiară a întreprinderilor şi expert contabil, membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Cercetător de prestigiu şi profund cunoscător al fiscalităţii în practică, dr. N. Grigorie – Lăcriţa a încheiat şi executat mai multe contracte de cercetare ştiinţifică cu diferiţi agenţi economici din ţară şi străinătate, pe probleme de interes major, soluţiile oferite fiind susţinute de aceştia, de organizaţiile lor patronale şi sindicale, în îmbunătăţirea anumitor prevederi legale.

Fara comentarii

Scrie un comentariu