Înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a fost amânata până la data de 30 aprilie a acestui an, data iniţială prevăzută de legiuitor fiind stabilită pentru 15 martie 2013. De la această nouă dată va înceta funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Astfel, în cadrul Ordonanţei de urgenţă nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 127/2013, la art. VIII se precizează faptul că termenele prevăzute la art. 22 alin. (1) și art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, se prorogă până la data de 30 aprilie 2013.

La începutul lunii decembrie a anului trecut, Ministerul Finanţelor Publica a propus înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. Viitoarea instituţie preia în întregime atribuţiile şi prerogativele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), ducând la desfiinţarea acestora, dispoziţie reglementată în cadrul art. 22, alin (1) din OUG nr. 93/2012.

* Ce este Autoritatea de Supraveghere Financiară?

Potrivit actului normativ amintit mai sus, supravegherea exercitată de A.S.F., autoritate administrativă autonomă, de specialitate cu personalitate juridică, independentă şi autofinanţată,  priveşte activitatea:

– intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, pieţelor de instrumente financiare şi depozitarului central, precum şi asupra operaţiunilor de piaţă şi emitenţilor;

– asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea;

– sistemului de pensii private.

Mai mult, supravegherea exercitată de viitoarea instituţie se va realiza prin:

– acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condiţiile legii, de autorizaţii, aprobări, avize, atestate, derogări;

– emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, partea I;

– realizarea controlului asupra entităţilor şi operaţiunilor prevăzute la art.2 alin.(1) pe baza raportărilor primite şi prin verificări la faţa locului;

– dispunerea de măsuri şi aplicarea de sancţiuni.

Sediul central al Autorităţii de Supraveghere Financiară va fi localizat în municipiul Bucureşti, str. Foișorului, sector 3, instituţia putându-si deschide  reprezentanţe în orice altă localitate de pe teritoriul României, în funcţie de necesităţi.

* Conducerea şi organizarea ASF

În ceea ce priveşte conducerea şi organizarea A.S.F., aceasta va fi condusă de un consiliu format din 15 membri, din care unul deţine funcţia de preşedinte şi trei deţin funcţia de vicepreşedinte.

Membrii consiliului A.S.F. vor fi numiţi de Parlament, în şedinţa comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisiei economice, industrie şi servicii din Senat şi, respectiv a Comisiei buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din camera Deputaţilor.

Totodată, numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Membrii A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă profesională corespunzătoare în domenii în care A.S.F. are competenţe;

– să nu fie senatori, deputaţi sau membri ai vreunui partid politic ori organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului şi să nu candideze pentru o astfel de funcţie;

– să nu exercite o altă profesie sau să nu ocupe o funcţie publică sau privată, cu excepţia posibilitatea desfăşurării de activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, consultanţă sau expertiză pentru organismele internaţionale, cu evitarea conflictului de interese;

– să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de directori ori alte funcţii la persoanele juridice şi entităţile care sunt supuse supravegherii A.S.F., și să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participație de cel puțin 10% din capitalul acestor persoane juridice și entități sau din drepturile de vot, ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație a acestora;

– să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi comerciale, care, sub orice formă, şi-a încetat activitatea fără a-şi respecta obligaţiile faţă de terţi sau care a fost declarată în stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada în care persoana şi-a exercitat mandatul şi pentru care aceasta este răspunzătoare;

– să nu aibă cazier judiciar şi fiscal;

– să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

Resursa legislativă este în curs de actualizare, urmând ca textul integral al Ordonanţei de urgenţă nr. 12/2013 să fie publicat spre consultare.

1 COMENTARIU

  1. Daca va fi infintata va controla doar firmele mici sau pe platitorii de taxe si impozite cinstiti? Politichienii si rudele sarace ale acestora vor fi imuni sau ocoliti?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here