Decizia CCR de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate sintetizată aduce precizări privind legislaţia în materia aplicării indicelui de corecţie la calcularea pensiei.

Curtea de Apel București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție. În acest sens,  arată că o formulă de calcul al indicelui de corecție a punctajului mediu anual utilizat la stabilirea pensiei care operează cu doi termeni variabili creează efecte juridice diferite pentru persoane aflate în situații identice, singura diferență fiind aceea că s-au născut mai devreme sau mai târziu. Consideră că nu există nicio rațiune obiectivă și rezonabilă care să justifice aceste tratamente juridice diferite.

Curtea a apreciat că autorul excepției are în vedere textul art. 170 din Legea nr. 263/2010 în redactarea în vigoare la data acordării dreptului la pensie, respectiv 6 decembrie 2016. Astfel, la acea dată, în urma modificărilor aduse prin art. I pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010, textul de lege criticat avea următorul conținut:

„(1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condițiile art. 95 se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anul 2011.”

Motivarea, de către CCR, a respingerii, ca neîntemeiată, a criticii de neconstituţionalitate

Valoarea indicelui de corecţie

– Prin dispozițiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 s-a prevăzut că, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a acestei legi (1 ianuarie 2011), la punctajul mediu anual se aplică un indice de corecție. Această măsură a fost reglementată pentru a corecta diferențele dintre persoanele pensionate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 și cele pensionate după această dată.

– Potrivit aceluiași articol de lege, indicele de corecție se aplică o singură dată, la înscrierea inițială la pensie. Intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 a avut loc la data de 1 ianuarie 2013.

– Ulterior, prin acte normative distincte s-au prevăzut diferite valori ale indicelui de corecție. Astfel:

● Art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013 a stabilit că „(1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecție care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este: a) 1,12 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2011 inclusiv; b) 1,17 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 inclusiv; c) 1,17 în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013-22 ianuarie 2013 inclusiv.”

● În anul 2014 și 2015, art. 19 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, și art. 19 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 187/2014 au prevăzut un indice de 1,07.

● În anul 2016, art. 18 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 340/2015 a prevăzut un indice de corecție de 1,09.

Formula unică de calcul al indicelui de corecţie

– Pin Decizia nr. 698/2014, Curtea constituţională a arătat că „deși art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, instituie o formulă unică de calcul al indicelui de corecție (raportul dintre 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie), cei doi termeni ai acestei formule – și anume câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie – variază de la an la an”. Prin urmare, unor persoane pensionate la date diferite li se pot aplica indici de corecție cu o valoare diferită.

– Prin aceeași decizie Curtea a amintit însă că, potrivit jurisprudenței sale, așa cum este și Decizia nr. 870/ 2008, situația diferită în care se află cetățenii în funcție de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări.

– Altfel spus, în situația concretă supusă analizei de constituționalitate, o persoană nu se poate compara sub aspectul egalității de tratament decât cu alte persoane care se pensionează în același timp, iar diferențele de tratament periodice determinate de modificarea valorilor câștigului salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie nu dobândesc semnificația încălcării principiului egalității în drepturi a cetățenilor.

– De altfel, prin dispozițiile art. I pct. 2 din Legea nr. 160/2017, legiuitorul a completat art. 170 din Legea nr. 263/2010 cu alin. (31), potrivit căruia „În situația în care indicele de corecție rezultat în urma aplicării prevederilor alin. (1) și (2) este mai mic decât cel precedent calculat, se păstrează acesta din urmă”. Potrivit Raportului de înlocuire asupra propunerii legislative pentru completarea art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice al Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, această completare a fost operată avându-se în vedere că „odată cu majorarea valorii punctului de pensie la 1000 lei, de la data de 1 iulie 2017, conform O.U.G. nr. 2/2017, între persoanele care se înscriu la pensie până la această dată și cele care se înscriu la pensie începând cu data de 1 iulie 2017 se creează inegalitate de tratament din punctul de vedere al cuantumului pensiei”.

– Prin urmare, legiuitorul, observând că prin aplicarea algoritmului de calcul stabilit de Legea nr. 263/2010, așa cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2013, pot rezulta diferențe de cuantum al pensiei care generează inechități între pensionari, a instituit o normă care are rolul de a atenua aceste diferențe, astfel încât, pentru persoanele care se pensionează la un moment dat, să nu rezulte un cuantum al pensiei mai mic față de cel obținut de persoanele pensionate în perioada anterioară.

– Curtea atrage atenţia că dispozițiile art. 170 alin. (31) din Legea nr. 263/2010 nu erau în vigoare la data la care autorul excepției a solicitat acordarea dreptului la pensie, însă observă că indicele de corecție aplicabil în anul 2016 este mai mare decât cel precedent calculat, astfel că nu se poate reține că persoanele care se găsesc în situația autorului excepției au fost supuse unui tratament inechitabil în raport cu persoanele anterior pensionate. 

Decizia nr. 670/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 53 din 28 ianuarie 2020

Ai nevoie de Legea nr. 263/2010? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

13 COMENTARII

  • BUNA ZIUA
   Modificarile privind indicele de corecție publicate pe 10 dec
   2020,doresc să stiu dacă se aplica si la pens.pensionate anticipat.Am fost pensionata anticipat iar la data de 26 martie 2011 mi s.a creat dreptul de pensionare pt limita de virsta.Va multumesc.

 1. Buna ziua,
  Pentru pensionarii care au dosare cu solicitarea acordării indicelui de corecție la curțile de apel,dosare blocate pana la hotărârea CCR,nu trebuie sa li sa aplice indicele de corecție cu data la care a început procesul ?(exemplu data de 17.07.2017 ?).Data de 10.02.2020,cred ca este valabilă pentru cei care nu au contestat in justiție,neaplicarea indicelui.

 2. Sunt in aceiasi situatie cu Doamna Eugenia.Am fost pensionata anticipat in 2010 si trecut trecut in drepturi de pensionare la limita de virsta in 2014.Pot beneficia de indicele de corectie. Doresc raspuns.Multumesc

 3. Bună ziua!
  Vă rog să îmi spuneți dacă m-am pensionat anticipat în 2019 și mi s-a aplicat indicele de 1,15 ,acum m-am pesionat la limita de vârsta ,nu e normal sa mi sr aplice indicele afetrnt acestui an,adica 1,4 ???

 4. Am avut pensie de handicap din 2010.In noiembrie 2020 am implinit 65 ani si am primit Decizia privind acordarea pensiei pentru limita de virsta.
  Nu am vazut stipulat in aceasta decizie aplicarea Indicelui de corectie.Eu beneficiez de acest drept ?Si daca nu ,de ce ?

 5. Buna ziua
  Am iesit la pensie pentru limita de varsta la 23.01.2019
  Am mai lucrat inca 1 an si la recalculare in 2020 indicele de corectie era 1,41 dar mi sa
  aplicat tot indicele de corectie 1,2 din 2019
  Este corect?

 6. Am o intrebare, m-am pensionat anticipat in aprilie 2018 cu indice de corectie 1.15 acum in decembrie 2020 am trecut la pensie pentru limita de varsta, este corect calcul cu indice de corectie 1.15 avand in vedere ca indicele de corectie in 2020 a fost de 1, 4.
  Astept raspunsul si va multumesc anticipat.

  • Buna ziua M-am pensionat in mai 2017 la limita de vârsta .La calculul pensiei s-a luat un indice de corecție de 1,07 deși după lege trebuia 1,14 .Aceasta deoarece in 2015 am avut o decizie de pensionare anticipata, decizie ce nu s-a luat in calcul pentru ca am lucrat efectiv pana in sept 2020 Prima mea pensie atribuia (încasată) a fost in mai 2017 .Decizia de pensionare anticipata din 2015 nu a fost decât o simulare .Cu toate acestea este luată in calcul și mi-a stricat indicele de corecție .Aștept răspunsul dv,multumesc!

 7. Buna ziua.In 2010 mi- am depus dosar,pentru pensie anticipata.La 2 zile am depus o cerere de suspendare,deci nu am incasat niciodata pensie anticipata..In 2012 am indeplinit conditiile pentru pensionare limita de varsta.In 2012 nu mi s-a aplicat indicele de corectie .Am intrebat la Casa de pensi si mi s- a raspuns ca eu figurez la ei in evidente ca m- am pensionat in anul 2010 Va rog frumos sa- mi raspundeti in anul 2012 nu trebuia sa mi se aplice indicele de corectie
  .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here