Indexarea impozitelor şi taxelor locale este prevăzută prin art. 292 din Codul fiscal, se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Aspecte referitoare la indexarea impozitelor şi taxelor locale:

* este obligatorie pentru toate consiliile locale;

* hotărâre a Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale (prevăzută la art. 292 din Codul fiscal) se emite o dată la 3 ani;

* se aplică numai pentru cei 3 ani fiscali pentru care s-a aprobat;

* se adoptă:

– în primul an, din „o dată la 3 ani”, până la data de 30 aprilie (data de 30 aprilie fiind prevăzută prin art. 292 din Codul fiscal);

în ceilalţi 2 ani, din „o dată la 3 ani”, nu se emite hotărâre a Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale (prevăzută la art. 292 din Codul fiscal);

* se aplică efectiv:

– numai pe cei 3 ani pe care s-a aprobat;

în cazul în care până la 1 ianuarie a primului an, din cei 3, pentru care se poate aplica indexarea, nu s-a publicat în Monitorul Oficial hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale, indexarea se aplică cu data publicării în Monitorul Oficial a acestei hotărâri, neputându-se aplica retroactiv.

* aplicarea sau nu a indexării şi nivelul acesteia nu este influenţat nici de faptul dacă se aplică sau nu majorarea de consiliile locale, şi nici de mărimea majorărilor aplicate de consiliile locale;

* nivelul indexării:

se stabileşte ţinând cont numai de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare (acesta fiind singurul criteriu prevăzut de art. 292 din Codul fiscal);

nu este limitat prin lege, nici ca limită maximă şi nici ca limită minimă, acesta fiind stabilit numai în funcţie de „evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare”;

este acelaşi pentru toate consiliile locale şi pentru toate impozitele şi taxele locale, pentru care se aplică, fără posibilitatea unor diferenţieri;

* se stabileşte prin Hotărâre a Guvernului care, în baza art. 292 din Codul fiscal, trebuie emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an (din al III-lea an în care se face indexarea);

* se aplică în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei;

* nu modifică prevederile Codului fiscal;

* nu se aplică în cazul în care „evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare” (adică din 3 ani consecutivi) este zero (cazuri care, în practică, nu se înregistrează).

* hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale:

se dă în aplicarea Codului fiscal, dar fără a modifica prevederile acestuia;

modifică baza de impozitare pentru totdeauna, nu numai pe cei 3 ani pe care are aplicabilitate.

Exemplu:

Baza impozabilă a unei clădiri a unei persoane fizice este, la 31 decembrie 2012, de 10.000 de lei.

Considerăm că:

– în anul 2012 se emite hotărâre a Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2013, 2014, şi 2015, prin care se stabileşte cota de indexare de 16,5%. Pentru anii 2013, 2014, şi 2015 baza impozabilă a acestei clădiri va fi de 11.650 de lei.

– în anul 2015 se emite hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2016, 2017, şi 2018 prin care se stabileşte cota 0% de indexare.

Consecinţa: începând cu 1 ianuarie 2016, baza impozabilă a acestei clădiri va fi de 11.650 de lei, şi nu de 10.000 de lei.

Presupunând că în anul 2018:

– se emite hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2019, 2020, şi 2021, prin care se stabileşte cota de indexare de 15,0%;

– prin hotărârea consiliului local „L” privind impozitele şi taxele locale s-a stabilit, în anul 2018, pentru anul 2019, un nivel al majorării de 18%.

Pentru anii 2019, 2020, şi 2021 baza impozabilă, după indexare, a acestei clădiri va fi: 11.650 + 11.650 x15% = 11.650 + 1.747,50 = 13.397,50 de lei.

Pentru anul 2019, baza impozabilă, după majorare, a acestei clădiri va fi: 13.397,50 + 13.397,50 x18% = 13.397,50 + 2.411,44 = 15.809,05 lei.

Indexarea impozitelor şi taxelor locale modifică definitiv, pentru totdeauna, baza de impozitare, nu numai pe perioada celor 3 ani pe care se aplică.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here