Ordinul nr. 596/2021 privind aprobarea modelului cererii și al documentelor pentru decontare din bugetul fondului de șomaj a indemnizației cuvenite salariaților pentru reducerea timpului de lucru din cauze economice generate de coronavirus SARS-CoV-2 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 08 iulie 2021 şi intră în vigoare de la 11 iulie 2021

„Se aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin”, scrie în actul normativ.

Amintim că HG nr. 677 din 2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a fost publicat în Monitorul oficial nr. 0628 din 25 iunie 2021

Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document. Lista se completează pentru fiecare lună în parte în cazul contribuabililor care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie și august din cadrul trimestrului III, se completează câte o listă pentru fiecare lună).

Potrivit HG nr. 677/2021 plata indemnizației se va realiza de către Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete. Hotărârea aduce detalieri importante privind modul în care se determină cifra de afaceri de către alți profesioniști ce beneficiază de reducerea timpului de lucru sau pentru membrii cooperatori.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here