Potrivit OUG 168/2022 în luna ianuarie 2023 persoanele cu dizabilităţi beneficiază de o indemnizaţie compensatorie. Pentru persoanele adulte cu handicap, indemnizaţia compensatorie se acordă după cum urmează:

a) în valoare de 368 lei pentru persoana cu handicap grav;

b) în valoare de 279 lei pentru persoana cu handicap accentuat;

c) în valoare de 64 lei pentru persoana cu handicap mediu.

Pentru copilul cu handicap, indemnizaţia compensatorie se acordă după cum urmează:

a) în valoare de 316 lei pentru copilul cu handicap grav;

b) în valoare de 184 lei pentru copilul cu handicap accentuat;

c) în valoare de 64 lei pentru copilul cu handicap mediu.

Indemnizaţia compensatorie se plăteşte fie persoanei cu handicap, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor, fie reprezentantului legal al acesteia, stabilit în condiţiile legii.

Indemnizaţia compensatorie se acordă din oficiu persoanelor prevăzute pentru care s-au acordat în luna decembrie 2022 prestaţiile sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Indemnizaţia compensatorie nu se recuperează, nu se urmăreşte silit şi nici nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001, Legea nr. 277/2010, şi Legea nr. 226/2021, precum nici la stabilirea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările ulterioare.

Plata indemnizaţiei compensatorii se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here