Printr-o decizie de dată recentă, Curtea Constituţională a admis că Ordonanţa de urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului conţine prevederi nelegale.

● Cadru legal

Ordonanţa de Urgenţă nr. 148/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prevede, la art.1, că pentru copiii născuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţă sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului ori producerii evenimentelor menţionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară reprezentând 75% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni.

Începând cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum şi cuantumul maxim ale indemnizaţiei lunare se raportează la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR, şi nu poate fi mai mic de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR. Această redactare a alineatului (1) al articolului citat a fost astfel modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 124/2011, începând cu 1 ianuarie 2012.

Cele 12 luni pentru care se calculează veniturile pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre situaţiile detaliate prin art.1 alin. (2) al ordonanţei de urgenţă.

Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se înţelege: venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, aşa cum sunt definite de Copdul fiscal.

Indemnizaţia se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Persoanele care sunt îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă, şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, beneficiază de un stimulent al cărui cuantum se raportează la ISR şi se stabileşte la 0,2 ISR, în temeiul aceloraşi modificări aduse la actul normativ prin O.U.G. nr. 124/2012, începând cu 1 ianuarie 2012.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului şi solicită dreptul la stimulent, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

Situaţia care a generat analiza Curţii Constituţionale priveşte dispoziţiile art.6 pe care îl reproducem integral, pentru o mai bună înţelegere a celor ce urmează.

“Art. 6 (1) Concediul şi indemnizaţia lunară, respectiv indemnizaţia majorată cu 1,2 ISR, precum şi stimulentul de 0,2 ISR se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), după data de 1 ianuarie 2006. (Textul de trimitere se referă la persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi persoana care a fost numită tutore.)

2) Se ia în calcul la stabilirea celor 3 naşteri şi naşterea survenită până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, în situaţia în care solicitanţii drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestora după data de 1 ianuarie 2006.

3) Durata de acordare a concediului pentru creşterea copilului se prelungeşte corespunzător, în cazul suprapunerii a două sau trei situaţii de natură a genera acest drept, în condiţiile prevăzute de art. 6, respectiv

(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) se acordă o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă.”

● Critica de neconstituţionalitate admisă   

Dosarul trimis spre soluţionare la Curtea Constituţională, la sesizarea Tribunalului Braşov, priveşte textul art. 6 alin. (4). În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia a susţinut că reglementarea legală criticată contravine art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât creează o situaţie discriminatorie între familiile cu 2 copii, în situaţia în care aceştia se nasc la un interval de timp mai mic de 2 ani, şi familiile în care se nasc gemeni.

Aceasta, deoarece în primul caz se acordă o singură indemnizaţie, iar în al doilea caz instanţele judecătoreşti au admis acţiuni prin care s-a statuat că această indemnizaţie este datorată pentru fiecare copil. De asemenea, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a mai apreciat că textul de lege criticat încalcă şi dispoziţiile art. 49 din Constituţie, care prevede că tinerii şi copiii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă, iar prin lipsirea primului copil de indemnizaţia acordată părintelui său se aduce atingere acestui drept.

Examinând excepţia, Curtea constată că autoarea acesteia susţine că reglementarea criticată este neconstituţională deoarece, în situaţia în care, ulterior naşterii unui copil, se naşte al doilea copil, de la data naşterii acestuia din urmă indemnizaţia acordată pentru creşterea primului copil încetează, chiar dacă termenul pentru care a fost acordată nu s-a scurs, ceea ce este de natură a crea o stare evidentă de inechitate atât între copii, cât şi între mamele care cresc acelaşi număr de copii.

Având în vedere scopul legitim urmărit de legiuitor, s-a instituit o indemnizaţie unică pentru toate persoanele, fără ca acest criteriu să se supună sistemului contributiv. Indemnizaţia pentru creşterea copilului este o prestaţie de asistenţă socială cu caracter universal, bazată pe principiul solidarităţii sociale, menită să asigure tuturor familiilor condiţii egale de creştere a copiilor.

Totodată, Curtea reţine că pentru situaţia reglementată de art. 5 alin. (2) din actul normativ menţionat, respectiv pentru persoanele care au adoptat copilul sau cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copii în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi a persoanelor care au fost numite tutore, acordarea indemnizaţiei lunare este raportată la numărul copiilor, fiind prevăzută astfel o indemnizaţie separată pentru fiecare dintre aceştia.

Din examinarea coroborată a art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 cu alte prevederi legale cuprinse în acest act normativ, Curtea reţine că acest text de lege stabileşte acordarea unei singure indemnizaţii pentru creşterea copilului, atunci când în intervalul de 2 ani se nasc succesiv 2 copii, durata de acordare a acestei indemnizaţii prelungindu-se corespunzător până la data la care cel de-al doilea copil împlineşte vârsta de 2 ani.

Totodată, Curtea constată că, prin art. 2 din actul normativ, cuantumul indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, se majorează cu 1,2 ISR (indicatorul social de referinţă), începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

Aşa fiind, Curtea constată că se creează o inegalitate nejustificată între familiile cu copii născuţi dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, unde indemnizaţia se majorează începând cu al doilea copil, în timp ce, pentru familiile în care, în intervalul de 2 ani, ulterior naşterii unui copil se naşte al doilea copil încetează acordarea indemnizaţiei pentru primul copil, ceea ce este de natură a crea o situaţie discriminatorie, în defavoarea atât a copilului, cât şi a mamei.

În acest context, Curtea a constatat că este neconstituţională soluţia legislativă cuprinsă în art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 de a se acorda o singură indemnizaţie, cu atât mai mult cu cât art. 1 alin. (1) din actul normativ menţionat raportează acordarea indemnizaţiei lunare la numărul “copiilor născuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţă sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010 […]”.

Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului sunt neconstituţionale.

Decizia nr. 495/2012, care se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 411 din 20 iunie a.c.

11 COMENTARII

 1. buna ziua!am si eu o intrebare….in momentul de fata am un loc de munca dar nu este foarte stabil deoarece nu merge vanzarea…aici lucrez de 4 luni si este posibil sa inchida dar vreau sa stiu daca imi pot plati cartea de munca singura si daca pot primi indemnizatie la copil deoarece vreau sa raman insarcinata anul acesta…va multumesc si astept raspuns.o zi buna.

  • Bună ziua,

   Plata asigurărilor sociale nu vă va ajuta să primiţi indemnizaţia aferentă concediului de creştere a copilului în vârstă de până la 1 an sau 2 ani, deoarece O.U.G. 111/2010 condiţionează acordarea acestui drept de realizare de venituri din activităţi independente, venituri din salarii, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal pe o perioadă de 12 luni anterioare naşterii.

   Cele 12 luni pot fi acoperite parţial sau integral şi din perioade similare, cum sunt, de exemplu, cele în care aţi fi beneficiat de indemnizaţie de somaj, v-aţi fi aflat în evidenţa AJOFM, aţi fi beneficiat de concediu medical, de întrerupere temporară tehnologică a activităţii fără încetarea raportului de muncă etc.

   Plata contribuţiei asigurărilor sociale nu are nicio legătură cu acordarea indemnizaţiei, dar vă poate ajuta la stabilirea dreptului de pensie.

 2. Buna ziua.In decembrie 2010 am nascut si am intrat in concediu de crestere copil,dar atunci lucram ca profesor suplinitor,adica imi expira contractul de munca an de an.Acum sunt din nou insarcinata si urmeaza sa nasc in mai 2013.Concediu de la primul copil mi se terminca anul acesta in decembrie.Intrebarea este cum as putea sa fac sa beneficiez de concediu si pentru al doilea copil care se va naste la anu in mai?As putea sa intru in somaj cateva luni dupa ce termina concediu pentru primul copil?Daca ma angajaz undeva cateva luni,beneficiez de concediu de crestere copil?Care ar fi solutia cea mai buna?Multumesc!

  • Bună ziua,

   Perioada celor 12 luni luata in calcul pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului poate fi constituita si din perioadele asimilate cum sunt cele in care ati fost in concediu de crestere copil, respectiv ati beneficiat de ajutor de somaj.

   Pe perioada concediului de crestere a copilului, contractul este suspendat si nu se poate dispune incetarea acestuia, la terminarea concediului persoana in cauza avand dreptul sa revina la munca, postul fiind rezervat – acest lucru se aplica cu succes in cazul unui profesor titular care are incheiat un contract pe perioada nedeterminata.

   Un profesor suplinitor are un contract incheiat pe o perioada determinata, de regula un an, si care expira pe data de 31 august anul urmator. La expirarea acestui termen, contractul inceteaza de drept.

   Prin urmare, chiar daca contractul este suspendat pe perioada de 2 ani, cauza de incetare de drept intervenita in acest timp va prevala (art. 49 alin. 5 şi 6 C.M. rep.)

   De la data incetarii raporturilor de munca, persoana respectiva are un termen de pana la 12 luni in care poate solicita acordarea ajutorului de somaj (art. 38. alin. 3 Legea nr. 76/2002, modificata), iar stagiul de cotizare luat în calcul va fi cel de dinaintea suspendarii pe perioada concediului de crestere a copilului.

   Cea mai buna solutie consider ca ar fi angajarea, fie si pe o perioada determinata, la stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei, luandu-se in considerare perioada asimilata in care ati fost in concediul de crestere a copilului, cat si perioada celor cateva luni de la noul loc de munca.

   Concret, baza de calcul va fi stabilită din suma totala a veniturilor realizate în aceste 5 luni (pana in mai), care se va împarti la 12 şi în cazul în care va rezulta un cuantum mai mic decat 1,2 din indicatorul social de referinta ((ISR = 500 ron) , indemnizatia va fi de 1,2 ISR.

 3. Ma scuzati! Tot nu am inteles prea bine.
  Am indemnizatie pentru cresterea primului copil pana in iunie 2013. Daca voi naste un al doilea copil in ianuarie 2013, pana in iunie voi primi indemnizatie pentru amandoi sau se suspenda prima si primesc numai pentru cel de-al doilea?
  Va multumesc!

  • Buna Adina.

   In cazul acesta copilul se naste in timpul concediului acordat pentru primul nascut si nu la cateva luni dupa ce primul concediu s-a terminat.

   În aceasta situaţie concediul va fi prelungit corespunzător (pana cand al doilea nascut implineste doi ani ori se revine la munca pana la implinirea varstei de un an in functie de optiune) iar pe perioada suprapunerii situatiilor indemnizatia se va majora cu 1,2 ISR. (art. 9 alin. 4 şi 6 OUG 111/2010 modificata)

 4. Buna ziua,eu am ramas insarcinata in mai 2010 in timpul anului 2 de facultate, am nascut in februarie 2011 in anul 3 de facultate si am primit indemnizatia de 600lei + 200lei alocatia copil pt urmatorii 2 ani. In mai 2012 am ramas insarcinata din nou si urmeaza sa nasc cel tarziu in februarie 2013 gemeni!!
  Diferenta dintre primul copil si gemeni va fi de cel mult 2 ani, din cate am inteles daca nasc inainte ca sa termin concediul cu primul intru automat in concediu cu gemenii, fara sa fi fost nevoie sa am alt tip de activitate intre timp.
  Intrebarile mele: Voi lua cate 600lei+200lei de fiecare copil? sau cat?
  Daca nasc gemenii cu o luna, doua inainte sa ies din primul concediu, indemnizatiile se cumuleaza? Voi primi pt toti 3 copii in lunile respective?
  Am auzit ca pe langa indemnizatie, pt fiecare luna in care inca sunt in concediul de pana la 2 ani cu primul copil si il am deja si pe al doilea (gemeni in cazul meu) primesti 600lei pt fiecare luna pana implineste primul 2 ani. Este adevarat?
  Va rog sa imi raspundeti daca stie careva pt ca nu gasesc pe nici un site rasp la situatia mea.
  Multumesc

 5. buna seara sunt Tatal a 3 fetite dintre care am 2 gemene care au venit pe lume pe 14-10-2013 Iar cealalta fetita are déjà varsta de 10 ani intrebarea mea daca ma puteti ajuta va rog unde trebuie sa ma adresez daca am dreptul sa primesc vreo indemnizatie s-au ce fel de ajutor in conditia in care nici eu nici sotia nu suntem angajati si nu am fost vreunul din noi pe timpul s-au inaintea sarcenei va multumesc si sper sa primesc un rasp

 6. am contractul de8 ore lucram cu japca pina la17 .ca sa nu mai venim simbata (contabila nea zis ca este interzis sa lucram simbetele de la itm)seful de echipa nea marit programul la 17-30 iar fara voia noastra si de luni iar marit la18-30 si simbetele obligator 8 ore da noi sintem robocop cadeja avem 3 accidentati in medical de 1 luna .sintem amenintati cu datul afara ca el este imputernicit de patron sa faca ce vrea cu noi.cine ne ajuta dar urgent ca pina nu se intimpla vreo belea.cu respect…….

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here