După ce a fost indisponibilizat şi a devenit beneficiar al indemnizaţiei de şomaj, dl. G.M. a încheiat un contract de muncă pe perioadă nedeterminată începând cu data de 20 februarie 2012. După numai 4 zile, i s-a comunicat de către angajator decizia prin care se stabilea încetarea contractului de muncă, în perioada de probă, deci fără preaviz şi fără notificare. 

Pe de altă parte, Agenţia de şomaj i-a trimis dispoziţia de încetare a plăţii indemnizaţiei de şomaj, pe motiv că a fost angajat pe o perioadă mai mare de 12 luni şi, în consecinţă, nu mai are dreptul de a primi indemnizaţie de şomaj.Vedeţi mai jos ce prevede legea pentru reluarea plăţii indemnizaţiei de şomaj.

Temeiul legal al celor două decizii

Decizia dată de angajator, în perioada de probă, cu privire la încetarea contractului de muncă a fost dată legal, anume în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, potrivit căruia „Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia”.

Decizia Agenţiei de şomaj este, de asemenea, corectă şi se întemeiază pe dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 103/2002, prevederi care precizează – la litera a) – că încetarea plăţii indemnizaţiilor de şomaj acordate beneficiarilor are loc la data încadrării în muncă, conform legii, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată mai mare de 12 luni.

Dispoziţia, în ceastă formulare, este în vigoare în urma amendamentelor aduse prin Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Care este regimul legal pentru plata indemnizaţiei de şomaj

Pentru situaţiile în care indemnizaţia de şomaj a încetat în cazul prevăzut de art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002 – dispoziţii pe care le-am menţionat mai sus –, iar, ulterior, contractul individual de muncă încheiat pe o perioadă mai mare de 12 luni sau pe o perioadă nedeterminatăa încetat din motive neimputabile angajatului, Legea nr. 76/2002 nu prevede reluarea în plată a acestei indemnizaţii. Însă, beneficiarii indemnizaţiei de şomaj care a încetat la data încadrării pot solicita, începând cu data încetării încadrării, o nouă indemnizaţie de şomaj, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Totodată, potrivit art. 72 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, aceştia beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţiţi să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară de 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, indiferent de durata executării contractului individual de muncă încheiat. De acest drept nu beneficiază cei cărora li s-a suspendat plata indemnizaţiei de şomaj, la data încadrării în muncă pe o perioadă mai mică de 12 luni (aceştia beneficiind de reluarea în plată a indemnizaţiei).

Beneficiarul indemnizaţiei de şomaj care încheie contract individual de muncă pentru o perioadă determinată de până la 12 luni şi beneficiarul indemnizaţiei de şomaj care încheie contract individual de muncă pentru o perioadă nedeterminată sau de peste 12 luni, dar care, din motive neimputabile lui, a încetat în mai puţin de 12 luni de la încheiere, se află în situaţii juridice diferite, întrucât le sunt aplicabile norme ce reglementează instituţii diferite:

  • primul caz este motiv de suspendare a indemnizaţiei de şomaj;
  • al doilea caz este motiv de încetare a indemnizaţiei de şomaj.

Astfel, şi tratamentul juridic aplicabil este diferit – pentru prima situaţie, Legea nr. 76/2002 permite reluarea în plată a indemnizaţiei de şomaj, când motivul pentru care a fost suspendată a încetat, iar, pentru a doua situaţie, legea nu permite reluarea în plată a acestei indemnizaţii. Aceasta deoarece, în acest caz, art. 72 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 prevede acordarea unei sume lunare de 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care beneficiarul era îndreptăţit să primească indemnizaţia de şomaj, indiferent de durata executării contractului, drept care nu este prevăzut şi pentru beneficiarul indemnizaţiei de şomaj încadrat în muncă pe o perioadă de până la 12 luni.

Cum s-a văzut mai sus, beneficiarii indemnizaţiei de şomaj care a încetat la data încadrării pot solicita, însă, începând cu data încetării încadrării, o nouă indemnizaţie de şomaj, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Speţa în discuţie şi căile de rezolvare au făcut obiectul unei critici de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002, critică soluţionată de completul CCR prin Decizia nr. 480/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 824/2014, în care găsiţi toată evaluarea şi motivarea dată de Curtea Constituţională.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

2 COMENTARII

  1. Buna ziua ma numesc alina si mi sa desfacut contractul de munca pe 19 03 2020 acesta fiind in perioada proba pot beneficia de indemnizatia de somaj tinand cont ca in ultimi doi ani am cumulat un an de munca???
    Ani lucrati 21 03 2013 pana 23 12 2019 si 29 01 2020 pana 19 03 2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here