Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de indemnizaţia de şomaj dacă îndeplinesc anumite condiţii stabilite de Legea nr. 76/2002 (actualizată). Totodată, pentru a primi indemnizaţia de şomaj, aceste persoane trebuie, printr-o serie de documente, să facă dovada faptului că îşi caută de muncă şi că sunt apte din punct de vedere medical.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplineşti pentru a fi încadrat ca şomer

Conform prevederilor legale, o persoană este încadrată ca şomer dacă îndeplineşte, cumulativ, cel puţin patru condiţii generale:
stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de data cererii de înregistrare ca şomer;
nu realizează venituri sau veniturile realizate sunt mai mici decât valoarea Indicatorului Social de Referinta (ISR), care este, în prezent, de 500 de lei;
nu îndeplineşte criteriile pentru a se putea pensiona;
este înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială are domiciliul/reşedinţa dacă ultimul loc de muncă a fost în acea localitate sau acolo a realizat venituri.

Cine ia indemnizaţie de şomaj

Pe lângă îndeplinirea condiţiilor enumerate anterior, persoanele care au dreptul la indemnizaţia de şomaj sunt acelea care:
şi-au pierdut locul de muncă anterior din motive neimputabile lor;
le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;
le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
au un contract de asigurare pentru şomaj (care este implicit în cazul celor care au avut un contract individual de muncă) şi nu realizează venituri sau acestea sunt mai mici decât valoarea ISR;
s-au pensionat pentru invaliditate, iar ulterior au redobândit capacitatea de muncă fără a mai reuşi să îşi găsească un loc de muncă;
le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute anterior şi pe baza căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj;
nu s-au mai putut reintegra în muncă, în ciuda hotărârii judecătoreşti, la unităţile la care au fost încadrate anterior, din cauza încetării definitive a activităţii sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;
sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ, cu vârsta de minimum 16 ani, care la 60 de zile după absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă;
sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu s-au încadrat în muncă. 
Data de la care se acordă indemnizaţia de şomaj depinde de momentul depunerii cererii la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă de către solicitant.
Astfel, după caz, cei îndreptăţiţi să primească indemnizaţie o pot face de la data:
încetării raporturilor de muncă, de serviciu, a mandatului pentru care au fost numiţi/aleşi, a calităţii de membru cooperator, a motivului pentru care au fost pensionaţi sau li s-au suspendat raporturile de muncă/serviciu, a activităţii desfăşurate exclusiv în baza unui raport juridic pentru care s-a datorat contribuţia individual de asigurări pentru şomaj;
expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe bază de contract, a perioadei de 60 de zile după absolvirea instituţiilor de învăţământ;
absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Atenţie! Pentru a primi indemnizaţia de şomaj la data menţionată anterior este necesară depunerea cererii de înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de zece zile de la această dată.
Dacă termenul de zece zile este depăşit, solicitarea se poate face ulterior, dar nu mai târziu de 12 luni de la data încetării, expirării sau absolvirii, situaţie în care indemnizaţia de şomaj se acordă de la data înregistrării cererii.

Documente necesare pentru acordarea ajutorului de şomaj

La întocmirea cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj sunt necesare următoarele documente, indiferent de categoria solicitantului:
actul de identitate, în original;
actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este sănătoasă clinic sau aptă de muncă ori că are restricţii medicale, după caz;
actele eliberate de organele financiare teritoriale, din care rezultă că persoana nu realizează venituri sau că veniturile realizate sunt mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă.
În funcţie de categoria celui care solicită indemnizaţia de şomaj, mai trebuie prezentate şi alte documente.
Persoanele care au fost încadrate în muncă vor adăuga carnetul de muncă în original şi în copie şi/sau adeverinţa de muncă, copie dupa hotărârea judecătorească definitivă, dacă unitatea în care îşi aveau locul de muncă a fost desfiinţată, adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii angajatoare anterior, din care rezultă că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului.

Pentru ce perioadă se acordă ajutorul de şomaj şi în care este valoarea acestuia

Perioada pentru care se primeşte indemnizaţia de şomaj este proporţională cu stagiul de cotizare. Astfel, se primeşte ajutor de şomaj timp de:
a) şase luni, pentru stagiu de cotizare de cel puţin un an;
b) nouă luni, pentru stagiu de cotizare de cel puţin cinci ani;
c) 12 luni, pentru stagiu de cotizare mai mare de zece ani.
Valoarea indemnizaţiei de şomaj acordat lunar se stabileşte în funcţie de stagiul de cotizare:
a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia (ISR = 500 de lei în mai 2014), stagiu de cotizare de cel puţin un an;
b) la suma prevăzută la punctul a) se adaugă o sumă calculată prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate (în funcţie de perioada de cotizare) asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare.
Procentele diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare sunt:
a) 3% pentru persoanele care au cotizat cel puţin trei ani;
b) 5% pentru un stagiu de cotizare de cel puţin cinci ani;
c) 7% pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de cel puţin zece ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.
Venitul lunar pentru care persoanele se asigură nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.
Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi se acordă la cerere timp de şase luni şi este o sumă fixă, de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă. Indemnizaţia se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Obligaţiile beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj

Cei care primesc ajutor de şomaj au anumite obligaţii, altfel riscă pierderea indemnizaţiei.
Astfel, beneficiarii trebuie să se prezinte în fiecare lună, pe baza programării sau când sunt solicitaţi, ca să primească sprijin în vederea încadrării în muncă. Totodată, agenţia trebuie notificată în termen de trei zile dacă se modifică în vreun fel condiţiile care au condus la acordarea ajutorului.
Alte obligaţii alte persoanelor care primesc indemnizaţie de şomaj:
să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi a celor de formare profesională, oferite de agenţia la care sunt înregistraţi, cu excepţia cazului în care participă la programe finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România în calitate de stat membru UE;
să caute activ un loc de muncă;
să înştiinţeze în scris agenţia dacă apare incapacitatea temporară de muncă şi numele medicului şi unitatea în care funcţionează, în 24 de ore de la data acordării concediului medical.
————————————————(P)————————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.
comentarii

7 COMENTARII

  1. Buna ziua. Am o intrebare, am lucrat pana anul trecut in august si mi-am dat demisia fiind gravida si nu mai puteam lucra in conditiile date. Nu am indeplinit conditiile necesare pentrua primii indemnizatia de crestere copil. Acum nu primesc decat alocatia fetei de 200 ron si nu ma pot angaja, fata avand doar 9 luni. Pot beneficia de somaj pana creste indeajuns cat sa ma pot angaja?

  2. am lucrat ca agent de paza 19 luni cu contract individual,acum 4 zile m-a pus sa-mi dau demisia,in cate zile ma poate angaja o alta firma ptr.o luna si apoi sa ma bage in somaj.si ce acte imi trebuiesc? va rog dati-mi urgent raspuns

  3. Buna seara va rog s-mi spuneti dac este nrmal sa primesc smaj in perioada 01 11 2015 pina in 01 05 2016 la data respectiva dosarul a fost in regula apoi sa primesc istintare in21 11 2016 catrebuie sa dau bani inapoi pe motiv caau gasit venituri impozabile dela un contract de colaborare cu ofirma de buteli care consta undeva la 50 lei pe luna dar specific ca am solicitat la momentu depuneri dosarului adeverinta fiscal de la anaf care au dato fara venit va multumesc

  4. Buna seara , am o fetita de 1 an 7 luni si iau indemnizatie am cotizat la stat cu norma intreaga timp de 7 ani . M-am interesat de fostul loc de munca si am aflat ca a dat faliment ( sau a inchis firma ) nu stiu care dintre ele , se poate da somaj ?

  5. Buna dimineata.
    Am lucrat la o firma din martie 2016 pana in decembrie 2016 si pana aici am toate actele necesare pt somaj. Din martie 2017 am reinceput alt contract cu aceiasi firma urmand ca in iunie sa plec prin demisie inaintata de mine, (dar nu am luat niciun act la mana,am doar contractul) incepand imediat alt contract din iunie 2017 pana in ianuarie 2018, la care am actele toate. pot avea drept de somaj? Mentionez ca mai am un an lucrat de mai de mult pe “cartea de munca” va multumesc anticipat, o zi buna!

  6. Buna ziua as dori sa întreb si eu am ieșit din creștere copil de 7 luni si m am angajat din august pina pe 24 decembrie si mi am dat demisia pt ca sa îmbolnăvit copili pot beneficia de șomaj ce acte îmi tre buie

  7. Am lucrat la o firma 16 ani și în ianuarie am vrut să-mi dau demisia sa plec. Și firma nu vroia sa semneze demisia a zis sa stau în preaviz și nu am stat. Și acuma am rămas fără servici. Pot sa beneficia de șomaj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here