Instanţele de judecată vor avea un punct de vedere unitar în soluţionarea litigiilor având ca obiect cererile personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat de obligare a ordonatorilor de credite la plata indemnizaţiei de concediu aferente anului şcolar 2009-2010, în cuantum integral, fără aplicarea diminuării cu 25%, prevăzută de art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii, declarate de Procurorul general al Parchetului de pe lângă ICCJ şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, raportat la art.150 (fost art. 145) din Codul muncii, republicată, art.103 lit. a) din Legea privind Statutul personalului didactic şi art.7 din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, referitor la cuantumul indemnizaţiei de concediu aferent anului şcolar 2009-2010, cuvenit personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.

Prin recursurile în interesul legii s-a arătat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la litigiile având ca obiect cererile personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat de obligare a ordonatorilor de credite la plata indemnizaţiei de concediu aferente anului şcolar 2009-2010, în cuantum integral, fără aplicarea diminuării cu 25%, prevăzută de art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

● Astfel, unele instanţe de judecată au apreciat că personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat are dreptul la indemnizaţia de concediu aferentă anului şcolar 2009-2010, în cuantum integral, fără aplicarea diminuării cu 25%, prevăzută de art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În esenţă, aceste instanţe au reţinut faptul că Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, a intrat în vigoare la data de 3 iulie 2010, iar dreptul cadrelor didactice la indemnizaţia de concediu s-a născut cu cel puţin 5 zile înainte de plecarea în concediu, adică anterior datei indicate mai sus.

Alte instanţe au avut un punct de vedere contrar celui expus anterior, în sensul că sunt neîntemeiate cererile personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat de obligare a ordonatorilor de credite la plata indemnizaţiei de concediu de odihnă aferente anului şcolar 2009-2010, în cuantum integral, fără aplicarea diminuării cu 25%, prevăzută de art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În esenţă, aceste instanţe au reţinut că indemnizaţia de concediu de odihnă se calculează în raport cu media zilnică a veniturilor din fiecare lună în care se efectuează acest concediu, cu aplicarea dispoziţiilor din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Procurorul general a opinat în sensul că a doua orientare jurisprudenţială, referitoare la aplicabilitatea reducerii cu 25% a indemnizaţiilor pentru concediul de odihnă aferent anului şcolar 2009-2010, ca efect al intrării în vigoare a Legii nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este în acord cu litera şi spiritul legii. În esenţă, procurorul general a argumentat în sensul că indemnizaţia de concediu cuvenită personalului didactic şi didactic auxiliar se calculează în raport cu numărul zilelor de concediu înmulţite cu media zilnică a salariului de bază, a sporului de vechime şi, după caz, a indemnizaţiei pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu de odihnă, iar această indemnizaţie devine scadentă zi cu zi, pe măsură ce concediul de odihnă este efectuat, şi se calculează prin raportare la media veniturilor, zi cu zi, din perioada în care concediul se derulează. Astfel, în raport cu modalitatea legală de determinare a indemnizaţiei pentru concediul legal de odihnă aferent anului şcolar 2009-2010 şi cu principiul neretroactivităţii legii civile, diminuarea acestei indemnizaţii cu 25%, ca efect al intrării în vigoare a Legii nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este aplicabilă acelor indemnizaţii corespunzătoare concediului de odihnă efectuat după data intrării în vigoare a legii respective.

● În urma unei analize laborioase, care poate fi consultată în Monitorul oficial nr. 822/2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a concluzionat că, întrucât după intrarea în vigoare a Legii nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul brut al salariului a fost afectat de o reducere de 25%, în acelaşi mod şi indemnizaţia de concediu cuvenită personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat pentru concediul efectuat după această dată (3 iulie 2010) se impune a fi diminuată proporţional, ca urmare a faptului că se calculează în raport cu media zilnică a veniturilor din fiecare lună în care se efectuează concediul.

ICCJ a admis recursurile şi a stabilit că dispoziţiile art.1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 150 (fostul art. 145) din Codul muncii, art. 103 lit. a) din Legea nr. 128/1997privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare, şi art.7 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, sunt incidente cererilor formulate de personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat ce au ca obiect acordarea indemnizaţiei de concediu de odihnă aferente anului şcolar 2009-2010, după intrarea în vigoare a Legii nr. 118/2010, respectiv 3 iulie 2010.

Decizia ICCJ nr. 20/2011, pronunţată în 17 octombrie, este în vigoare din 21 noiembrie, data publicării în Monitorul oficial nr. 822/2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here